Agencija za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine.

Na portalu Mape RegMPRR, pored tabelarnog i grafičkog prikaza podataka, dati su i osnovna metodološka objašnjenja i napomene uz tabele, koji se odnose na specifičnosti prikazanih podataka (izveštajni period/poslednje ažurno stanje, izvor podataka, obuhvatnost), kao i relevantni propisi.

Na Mapi RegMPRR su prikazani zbirni podaci o podsticajima regionalnog razvoja za 25 institucija (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, agencije i druge institucije), kao i drugi podaci relevantni za regionalni razvoj, na srpskom i engleskom jeziku, za tri protekle godine (2016 – 2018) i šest meseci tekuće godine (januar-jun 2019).

Podaci na Mapi RegMPRR objavljeni su za Republiku Srbiju, regione, oblasti i opštine.

Izvor: sajt APR-a
Naslov: Redakcija