Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji?

Na stranici- Registri/ Udruženja/ Uputstva je objavljena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju“.

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o propisima koji uređuju rad i delovanje udruženja, zadužbina i fondacija, naročito o obavezi podnošenja finansijskih izveštaja (ili izjava o neaktivnosti) i obavezi udruženja da elektronski evidentiraju stvarne vlasnike u registrima koje vodi Agencija za privredne registre.

U brošuri su navedene korisne informacije o tome gde se objavljuju javni konkursi za dodelu sredstava, ko pruža institucionalnu podršku ovim organizacija, gde mogu da potraže sredstva za finansiranje projekata, kako da ostvare saradnju sa organima uprave i kako da se uključe u proces donošenja odluka u zajednici.

Publikaciju je pripremila Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa projektom EU „Vidljivost i komuniciranje javne uprave“, a Agencija za privredne registre želi da objavljivanjem vodiča pruži podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom u realizaciji pomenutog projekta, a svojim korisnicima želi da, na jednom mestu, pruži dragocene informacije od značaja za organizovanje i rad udruženja, zadužbina i fondacija.

Izvor: sajt APR
Naslov: Redakcija