U svom Saopštenju za javnost, br. 321/2016 od 30. 11. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za III kvartal 2016. godine.

 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2016. godine došlo je do značajnog povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, kako u poređenju sa prethodnim kvartalom tako i u poređenju sa istim kvartalom prošle godine.

Do rasta zaposlenosti je došlo prvenstveno u poljoprivrednim delatnostima i prerađivačkoj industriji, kod stanovništva starijeg od 55 godina, sa nižim i srednjim nivoom obrazovanja. Ti poslovi su uglavnom sezonskog i povremenog karaktera.

Istovremeno se povećala zaposlenost mladih, koji su se uglavnom zaposlili na određeno vreme, u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila, u privatnoj registrovanoj svojini. Rast u navedenim delatnostima je u skladu sa podacima o registrovanoj zaposlenosti, kojima Republički zavod za statistiku takođe raspolaže.

S druge strane, zaposlenost na neodređeno vreme u državnoj svojini ima tendenciju smanjenja.

Grafikon 1. Kretanje stope zaposlenosti/nezaposlenosti stanovništva starosti 15+, 2014‒2016.

 

Stopa aktivnosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 54,3%, pri čemu je stopa aktivnosti kod muškaraca 62,6%, a kod žena 46,6%. Najveća stopa aktivnosti je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (56,9%), zatim u Beogradskom regionu (54,2%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 53%, dok je najniža u Regionu Južne i Istočne Srbije, sa 52,6%.

Stopa zaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 46,8%, pri čemu je stopa zaposlenosti kod muškaraca 54,7%, a kod žena 39,5%. Najveća stopa zaposlenosti je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (48,8%), zatim u Beogradskom regionu (47,0%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 45,9%, a najnižu vrednost ima u Regionu Južne i Istočne Srbije (45,1%).

Stopa neformalne zaposlenosti povećala se i u poređenju sa prethodnim kvartalom i u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. Ova stopa na nivou svih delatnosti iznosi 24,1%, pri čemu dve trećine neformalnog sektora čini zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima.

Stopa nezaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 13,8%, i to: 12,6% za muško i 15,2% za žensko stanovništvo. Ova stopa najveća je u Regionu Južne i Istočne Srbije i Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (14,2%), zatim sledi Region Vojvodine (13,5%), dok je nezaposlenost najmanja u Beogradskom regionu (13,3%).

 

Tabela 2. Osnovni pokazatelji kretanja na tržištu rada, 2015–2016.

 

 

2015

2016

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

III kvartal

 

(%)

Stopa aktivnosti

50,8

51,5

52,0

51,9

52,6

54,1

54,3

Stopa zaposlenosti

41,2

42,6

43,4

42,7

42,6

45,9

46,8

Stopa nezaposlenosti

19,0

17,3

16,6

17,7

19,0

15,2

13,8

Stopa neaktivnosti

49,2

48,5

48,0

48,1

47,4

45,9

45,7

Stopa neformalne zaposlenosti

19,7

19,7

21,5

20,4

20,3

22,7

24,1

 

 

Cilj ove ankete je ocenjivanje obima radne snage, tj. zaposlenog i nezaposlenog stanovništva, pri čemu se pod zaposlenošću podrazumeva rad kako u formalnom, tako i u neformalnom sektoru.

Anketom je bilo obuhvaćeno oko 15.200 domaćinstava, od čega je anketirano 11.990 domaćinstava, tj. 29.006 lica starosti 15 i više godina.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva zaposlena i nezaposlena lica starosti 15 i više godina.

Stopa aktivnosti predstavlja udeo aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih lica u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih lica u aktivnom stanovništvu.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica zaposlenih u neregistrovanim firmama, u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu, kao i neplaćenih pomažućih članova domaćinstva u ukupnoj zaposlenosti.  

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).