Anketa o radnoj snazi u 2014. godini prvi put je sprovedena u III
kvartalu, na uzorku od oko 10.000 domaćinstava na području Republike
Srbije. Prikupljeni su podaci o demografskim obeležjima za sva anketirana
lica. Anketirano je 23.471 lice. Podaci o radnoj aktivnosti odnose se
na sva lica stara 15 i više godina, odnosno na 20.408 lica.

Stopa nezaposlenosti, koja predstavlja učešće nezaposlenih u ukupnom
broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni), u Republici Srbiji
iznosila je u III kvartalu 2014. godine 17,6%, i to 17,1% za muško i
18,4% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu
iznosila je 17,3%, a u Regionu Vojvodine 18,1%. U Regionu Šumadije i
Zapadne Srbije stopa nezaposlenosti iznosila je 15,6%, dok je u Regionu
Južne i Istočne Srbije iznosila 20,3%.

Stopa zaposlenosti predstavlja procenat zaposlenih u ukupnom
stanovništvu starom 15 i više godina, i u III kvartalu 2014. iznosila je
40,6%. Od toga je stopa zaposlenosti za muškarce iznosila 47,8%, a za
žene 34,0%. Najveća stopa zaposlenosti bila je Regionu Šumadije i
Zapadne Srbije (44,2%), a zatim u Regionu Vojvodine (40,6%). U
Beogradskom regionu ova stopa iznosila je 38,3%, a u Regionu Južne i
Istočne Srbije 38,5%.

Stope nezaposlenosti, zaposlenosti i neformalne zaposlenosti u III kvartalu 2014.

– Uporedni pregled –

III kvartal 2014

Stopa nezaposlenosti

17,6

Stopa zaposlenosti

40,6

Stopa neformalne zaposlenosti

23,4

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja procenat lica koja rade bez
formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija
obuhvata zaposlene u neregistrovanoj firmi, zaposlene u registrovanoj
firmi, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog
osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim
karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema
međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri
osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više
godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu
informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u
posmatranoj sedmici.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva lica koja rade (makar
jedan sat sedmično) ili aktivno traže posao u cilju sticanja sredstava za
život.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže
podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu
podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Republički zavod za statistiku

Saopštenje za javnost od 31. 10. 2014