Анкета о радној снази у 2014. години први пут је спроведена у III
кварталу, на узорку од око 10.000 домаћинстава на подручју Републике
Србије. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва анкетирана
лица. Анкетирано је 23.471 лицe. Подаци о радној активности односе се
на сва лица стара 15 и више година, односно на 20.408 лицa.

Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном
броју активних становника (запослени и незапослени), у Републици Србији
износила је у III кварталу 2014. године 17,6%, и то 17,1% за мушко и
18,4% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону
износила је 17,3%, а у Региону Војводине 18,1%. У Региону Шумадије и
Западне Србије стопа незапослености износила је 15,6%, док је у Региону
Јужне и Источне Србије износила 20,3%.

Стопа запослености представља проценат запослених у укупном
становништву старом 15 и више година, и у III кварталу 2014. износила је
40,6%. Од тога је стопа запослености за мушкарце износила 47,8%, а за
жене 34,0%. Највећа стопа запослености била је Региону Шумадије и
Западне Србије (44,2%), а затим у Региону Војводине (40,6%). У
Београдском региону ова стопа износила је 38,3%, а у Региону Јужне и
Источне Србије 38,5%.

Стопе незапослености, запослености и неформалне запослености у III кварталу 2014.

– Упоредни преглед –

III квартал 2014

Стопа незапослености

17,6

Стопа запослености

40,6

Стопа неформалне запослености

23,4

Стопа неформалне запослености представља проценат лица која раде без
формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија
обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој
фирми, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог
осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним
карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према
међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три
основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више
година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица.

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу
информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у
посматраној седмици.

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар
један сат седмично) или активно траже посао у циљу стицања средстава за
живот.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже
подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату
података за Републику Србију (укупно).

Републички завод за статистику

Саопштење за јавност од 31. 10. 2014