Republički zavod za statistiku (RZS) je u svom Saopštenju za javnost od 11. 5. 2016. godine, objavio revidirane podatke iz Ankete o radnoj snazi (ARS) za 2014. i 2015. godinu.

S obzirom da je počev od 2016. godine promenjen sistem ocenjivanja, revizija je urađena kako bi se prevazišao efekat ove promene i obezbedila uporedivost podataka za period koji sledi sa podacima iz 2014. i 2015. godine.

Podsećanja radi, sistem ocenjivanja je promenjen i u 2015. godini, kada je postignuta  potpuna usaglašenost sa evropskim standardima. Nova promena ima za cilj obezbeđivanje još boljeg kvaliteta ocena dobijenih iz ARS-a, pri čemu se ocene dobijene primenom novog metoda ne razlikuju bitno od pređašnjih (videti tabele 1 i 2).

Prilikom izračunavanja pondera (težinskih faktora), kojima se uzorak ekspandira na celu populaciju, pored  distribucije stanovništva po polu i petogodištima starosti, uzeta je u obzir i distribucija domaćinstava prema broju članova, uz uslov da su ponderi jednaki za sva lica koja pripadaju istom domaćinstvu, kao i za samo to domaćinstvo, što obezbeđuje konzistentne ocene na bazi domaćinstava i na bazi lica.

 

Tabela 1. Osnovni pokazatelji tržišta rada u 2014. i 2015. godini

– Revidirani rezultati-

 

2014

2015

 

I kv.

II kv.

III kv.

IV kv.

God. prosek

I kv.

II kv.

III kv.

IV kv.

God. prosek

 

(u hiljadama)

Aktivni

3117,4

3212,1

3199,2

3141,8

3167,6

3091,6

3129,9

3147,2

3135,6

3126,1

Zaposleni

2453,6

2548,3

2626,8

2609,0

2559,4

2504,1

2587,8

2623,9

2580,8

2574,2

Nezaposleni

663,7

663,8

572,4

532,8

608,2

587,5

542,1

523,3

554,8

551,9

Neaktivni

2992,7

2890,6

2896,1

2946,8

2931,6

2989,6

2941,9

2900,2

2903,7

2933,9

 

(u procentima)

Stopa aktivnosti*

51,0

52,6

52,5

51,6

51,9

50,8

51,5

52,0

51,9

51,6

Stopa zaposlenosti**

40,2

41,8

43,1

42,9

42,0

41,2

42,6

43,4

42,7

42,5

Stopa nezaposlenosti***

21,3

20,7

17,9

17,0

19,2

19,0

17,3

16,6

17,7

17,7

Stopa neaktivnosti****

49,0

47,4

47,5

48,4

48,1

49,2

48,5

48,0

48,1

48,4

Stopa neformalne zaposlenosti*****

19,7

20,4

22,8

21,8

21,2

19,7

19,7

21,5

20,4

20,4

 

* Stopa aktivnosti predstavlja udeo zaposlenih i nezaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

** Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

*** Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni).

**** Stopa neaktivnosti predstavlja udeo lica neaktivnih na tržištu rada u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

***** Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju   zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.       

 

Novim, revidiranim, rezultatima (Tabela 1) izvršena je zamena ranije objavljenih rezultata (Tabela 2).

 

Tabela 2. Osnovni pokazatelji tržišta rada u 2014. i 2015. godini

– Prethodni rezultati –

 

2014

2015

 

I kv.

II kv.

III kv.

IV kv.

God. prosek

I kv.

II kv.

III kv.

IV kv.

God. prosek

 

(u hiljadama)

Aktivni

3117,7

3198,8

3186,8

3125,5

3157,2

3088,6

3123,2

3140,8

3114,5

3116,8

Zaposleni

2453,2

2530,2

2608,8

2584,5

2544,2

2494,3

2565,7

2615,2

2558,3

2558,4

Nezaposleni

664,4

668,6

578,1

541,0

613,0

594,3

557,5

525,6

556,1

558,4

Neaktivni

2992,4

2903,9

2908,4

2963,1

2942,0

2992,6

2948,5

2906,6

2924,8

2943,1

 

(u procentima)

Stopa aktivnosti

51,0

52,4

52,3

51,3

51,8

50,8

51,4

51,9

51,6

51,4

Stopa zaposlenosti

40,2

41,5

42,8

42,4

41,7

41,0

42,3

43,2

42,4

42,2

Stopa nezaposlenosti

21,3

20,9

18,1

17,3

19,4

19,2

17,9

16,7

17,9

17,9

Stopa neaktivnosti

49,0

47,6

47,7

48,7

48,2

49,2

48,6

48,1

48,4

48,6

Stopa neformalne zaposlenosti

19,7

20,5

22,5

22,0

21,2

19,4

18,5

20,4

19,4

19,5

 

Primenom nove metode ocenjivanja postignuta je i veća preciznost ocene formalne zaposlenosti iz Ankete o radnoj snazi u poređenju sa registrovanom zaposlenošću koju RZS od nedavno publikuje na bazi podataka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i Statističkog poslovnog registra (SPR).

 

Tabela 3. Poređenje registrovane zaposlenosti (CROSO) i formalne zaposlenosti (ARS)

 

 

2015

 

I kv.

II kv.

III kv.

IV kv.

God. prosek

 

(u hiljadama)

ARS, pre revizije

2010,6

2090,0

2080,7

2060,7

2060,5

ARS, nakon revizije

2010,5

2078,3

2058,6

2053,5

2050,2

CROSO

1981,6

1990,7

2002,7

2008,2

1995,8

      *Podaci iz CROSO nisu dostupni za 2014. godinu

 

 

Osnovni cilj sprovođenja Ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica. Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).