U svom Saopštenju za javnost br. 141/2016 od 31.05.2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za I kvartal 2016. godine.

U prvom kvartalu 2016. godine, obim radne snage starosti 15 i više godina, uprkos negativnom demografskom trendu, nastavlja rast započet još 2011. godine. Iako se, zbog narušene uporedivosti podataka za period 2008-2013. i period nakon toga, rast aktivnosti (učešća radne snage) ne može izmeriti apsolutnim brojevima, u prvi mah (tokom 2011. i 2012. godine) se evidentno odrazio na povećanje nezaposlenosti, da bi počev od 2013. godine doveo do rasta zaposlenosti.

Tokom protekle dve godine zaposlenost je rasla, i to pretežno u formalnom sektoru, dok je nezaposlenost u 2015. godini opala u odnosu na 2014. godinu, da bi u prvom kvartalu 2016. godine došlo do neznatnog povećanja broja nezaposlenih lica u poređenju sa istim kvartalom 2014. i 2015. godine.

Kod mlade populacije (15-24 godine), loši trendovi na tržištu rada, pokrenuti globalnom ekonomskom krizom u 2008. godini, trajali su sve do 2014. godine, kada kreće kontinuirani rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti mladih je u prvom kvartalu 2016. u odnosu na isti kvartal 2014. godine, povećana za 3,1 p.p. (sa 13,1% na 16,2%), dok je stopa nezaposlenosti u tom periodu smanjena za blizu 8 p.p. (sa 52,5% na 44,2%).

Napomena: U cilju dostizanja veće preciznosti ocena kontigenata radne snage, Republički zavod za statistiku od početka 2016. godine primenjuje novu metodologiju ocenjivanja, tj. izračunavanja pondera kojima se uzorak ekspandira na nivo populacije. Tom promenom je prekinuta uporedivost serije podataka, zbog čega je  RZS revidirao podatke za 2014. i 2015. godinu i time obezbedio uporedivost počev od 2014. godine. Revidirani podaci za 2014. i 2015. godinu se mogu naći na veb sajtu RZS-a.

U prvom kvartalu 2016. godine Anketa o radnoj snazi sprovedena je na uzorku od oko 14.000 domaćinstava, od čega je anketirano 11.532 domaćinstva, tj. 28.240 lica starosti 15 i više godina.

Stopa zaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 42,6%, pri čemu je stopa zaposlenosti za muškarce 49,8% a za žene 35,9%. Najveća stopa zaposlenosti je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,0%), a zatim u Beogradskom regionu (43,0%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 41,4%, dok je najniža u Regionu Južne i Istočne Srbije sa 40,7%.      

Stopa nezaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 19,0%, i to 18,5% za muško i 19,6% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu je 20,5%, a u Regionu Vojvodine 19,2%. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije 16,6%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 20,2%.

U odnosu na IV kvartal 2015. godine, u I kvartalu 2016. godine došlo je do pada stope aktivnosti za 0,7 procentnih poena. Stopa zaposlenosti je manja za 0,1 procentni poen, dok je stopa nezaposlenosti porasla za 1,3 procentna poena.

U odnosu na I kvartal 2015. godine, u I kvartalu 2016. godine došlo je do rasta stope aktivnosti za 1,8 procentnih poena. Stopa zaposlenosti je porasla za 1,4 procentnih poena dok je stopa nezaposlenosti ostala na istom nivou.

U prvom kvartalu 2016. godine stopa neformalne zaposlenosti na nivou svih delatnosti iznosi 20,3%, pri čemu dve trećine neformalnog sektora čini zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima. Zaposlenost u neformalnom sektoru, izuzimajući poljoprivredu, smanjila se u poređenju sa prvim i četvrtim kvartalom 2015. godine.

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica. 

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva lica koja rade (bar jedan sat sedmično) ili aktivno traže posao.

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnoj populaciji.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnog stanovništva (zaposleni i nezaposleni).

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.        

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).