U svom Saopštenju za javnost 046/2016 od 29. 2. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) je objavio uporedne podatke o radnoj snazi za IV kvartal 2015.

Anketa o radnoj snazi sprovedena je u IV kvartalu 2015. godine, na uzorku od oko 13.000 domaćinstava na području Republike Srbije. Prikupljeni su podaci o demografskim obeležjima za sva anketirana lica, kojih je bilo 29.812. Podaci o radnoj aktivnosti prikupljeni su za sva lica stara 15 i više godina, odnosno za 25.887 lica.  

Stopa nezaposlenosti, koja predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnog stanovništva (zaposleni i nezaposleni), u Republici Srbiji iznosila je u IV kvartalu 2015. godine 17,9%, i to 17,4% za muško i 18,4% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu iznosila je 19,3%, a u Regionu Vojvodine 16,0%. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa nezaposlenosti bila je 17,6%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 18,8%.

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina, i u IV kvartalu 2015. iznosila je 42,4%, pri čemu je stopa zaposlenosti za muškarce 50,0% a za žene 35,2%. Najveća stopa zaposlenosti bila je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (43,8%), a zatim u Regionu Vojvodine (42,8%). U Beogradskom regionu ova stopa iznosila je 41,9%, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije ona bila 40,4%.

 

Stope nezaposlenosti i zaposlenosti u četvrtom kvartalu i celoj 2014. i u sva četiri kvartala 2015. godine

 

– Uporedni pregled –

 

IV kvartal 2014

Ø 2014

I kvartal 2015

II kvartal 2015

III kvartal 2015

IV kvartal 2015

Stopa aktivnosti

51,3

 

51,8

 

50,8

 

51,4

 

51,9

51,6

Stopa nezaposlenosti

17,3

 

19,4

 

19,2

 

17,9

 

16,7

17,9

Stopa zaposlenosti

42,4

 

41,7

 

41,0

 

42,3

 

43,2

42,4

Stopa neformalne zaposlenosti

23,2

21,2

19,4

18,5

20,4

19,4

      

U odnosu na III kvartal 2015, u IV kvartalu iste godine došlo je do pada stope aktivnosti za 0,3 procentna poena. Stopa zaposlenosti je manja za 0,8 procentnih poena, dok je stopa nezaposlenosti porasla za 1,2 procentna poena.

U odnosu na IV kvartal 2014, u IV kvartalu 2015. došlo je do rasta stope aktivnosti za 0,3 procentna poena. Stopa zaposlenosti je ostala na istom nivou a stopa nezaposlenosti je veća za 0,6 procentnih poena.

Stopa neformalne zaposlenosti u IV kvartalu 2015. manja je za 1 procentni poen u odnosu na III kvartal 2015. godine, a u odnosu na IV kvartal 2014. godine manja je za 3,8 procentnih poena.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.       

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica. 

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).