U svom Saopštenju za javnost od 30. 11. 2015. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za III kvartal 2015. godine.

Anketa je sprovedena u III kvartalu 2015. godine, na uzorku od oko 13.000 domaćinstava na području Republike Srbije. Prikupljeni su podaci o demografskim obeležjima za sva anketirana lica, kojih je bilo 29.262. Podaci o radnoj aktivnosti prikupljeni su za sva lica stara 15 i više godina, odnosno za 25.432 lica.     

Stopa nezaposlenosti, koja predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnog stanovništva (zaposleni i nezaposleni), u Republici Srbiji iznosila je u III kvartalu 2015. godine 16,7%, i to 15,8% za muško i 17,9% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu iznosila je 18,7%, a u Regionu Vojvodine 15,5%. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa nezaposlenosti bila je 15,0%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 18,4%.

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina, i u III kvartalu 2015. iznosila je 43,2%, pri čemu je stopa zaposlenosti za muškarce 51,2%, a za žene 35,8%. Najveća stopa zaposlenosti bila je Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (46,2%), a zatim u Beogradskom regionu (42,6%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosila je 42,1%, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije ona bila 41,5%.

                                              

Stope nezaposlenosti i zaposlenosti u 2014. i u III kvartalu 2015
– Uporedni pregled –

III kvartal 2014

IV kvartal 2014

Ø 2014

I kvartal 2015

II kvartal 2015

III kvartal 2015

Stopa aktivnosti

52,3

51,3

51,8

50,8

51,4

51,9

Stopa nezaposlenosti

18,1

17,3

19,4

19,2

17,9

16,7

Stopa zaposlenosti

42,8

42,4

41,7

41,0

42,3

43,2

Stopa neformalne zaposlenosti

22,5

23,2

21,2

19,4

18,5

20,4

 

U odnosu na II kvartal 2015, u III kvartalu 2015. došlo je do rasta stope aktivnosti za 0,5 procentnih poena. Stopa zaposlenosti je porasla za 0,9 procentnih poena, dok je stopa nezaposlenosti pala za 1,2 procentna poena.

U odnosu na III kvartal 2014, u III kvartalu 2015. došlo je do pada stope aktivnosti za 0,4 procentna poena. Stopa zaposlenosti je veća za 0,4 procentna poena, a stopa nezaposlenosti je manja za 1,4 procentna poena.

Stopa neformalne zaposlenosti u III kvartalu 2015. veća je za 1,9 procentnih poena u odnosu na II kvartal 2015. godine, a u odnosu na III kvartal 2014. godine manja je za 2,1 procentni poen.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.      

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva lica koja rade (makar jedan sat sedmično) ili aktivno traže posao u cilju sticanja sredstava za život.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).