У свом Саопштењу за јавност од 30. 11. 2015. године, Републички завод за статистику (РЗС) објавио је упоредне податке о радној снази за III квартал 2015. године.

Анкета је спроведена у III кварталу 2015. године, на узорку од око 13.000 домаћинстава на подручју Републике Србије. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва анкетирана лица, којих је било 29.262. Подаци о радној активности прикупљени су за сва лица стара 15 и више година, односно за 25.432 лицa.     

Стопа незапослености, која представља удео незапослених у укупном броју активног становништва (запослени и незапослени), у Републици Србији износила је у III кварталу 2015. године 16,7%, и то 15,8% за мушко и 17,9% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону износила је 18,7%, а у Региону Војводине 15,5%. У Региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености била је 15,0%, а у Региону Јужне и Источне Србије 18,4%.

Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година, и у III кварталу 2015. износила је 43,2%, при чему је стопа запослености за мушкарце 51,2%, а за жене 35,8%. Највећа стопа запослености била је Региону Шумадије и Западне Србије (46,2%), а затим у Београдском региону (42,6%). У Региону Војводине ова стопа износила је 42,1%, док је у Региону Јужне и Источне Србије она била 41,5%.

                                              

Стопе незапослености и запослености у 2014. и у III кварталу 2015
– Упоредни преглед –

III квартал 2014

IV квартал 2014

Ø 2014

I квартал 2015

II квартал 2015

III квартал 2015

Стопа активности

52,3

51,3

51,8

50,8

51,4

51,9

Стопа незапослености

18,1

17,3

19,4

19,2

17,9

16,7

Стопа запослености

42,8

42,4

41,7

41,0

42,3

43,2

Стопа неформалне запослености

22,5

23,2

21,2

19,4

18,5

20,4

 

У односу на II квартал 2015, у III кварталу 2015. дошло је до раста стопе активности за 0,5 процентних поена. Стопа запослености је порасла за 0,9 процентних поена, док је стопа незапослености пала за 1,2 процентна поена.

У односу на III квартал 2014, у III кварталу 2015. дошло је до пада стопе активности за 0,4 процентна поена. Стопа запослености је већа за 0,4 процентна поена, а стопа незапослености је мања за 1,4 процентна поенa.

Стопа неформалне запослености у III кварталу 2015. већа је за 1,9 процентних поена у односу на II квартал 2015. године, а у односу на III квартал 2014. године мања је за 2,1 процентни поен.

Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.      

Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица.

Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар један сат седмично) или активно траже посао у циљу стицања средстава за живот.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).