U svom Saopštenju za javnost od 31. 8. 2016. godine, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za II kvartal 2016. godine.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u drugom kvartalu 2016. godine došlo je do značajnog povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, kako u poređenju sa prethodnim kvartalom tako i u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. 

  

Grafikon 1. Kretanje stope zaposlenosti/nezaposlenosti stanovništva starosti 15 i više god., 2014‒2016.

 

 Stopa aktivnosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 54,1%, pri čemu je stopa aktivnosti kod muškaraca 62,7%, a kod žena 46,0%. Najveća stopa aktivnosti je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (55,4%), a zatim u Beogradskom regionu (55,2%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosi 52,8%, dok je najniža u Regionu Južne i Istočne Srbije, sa 52,7%.

 Stopa zaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 45,9%, pri čemu je stopa zaposlenosti kod muškaraca 53,8% a kod žena 38,5%. Najveća stopa zaposlenosti je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (47,3%), a zatim u Beogradskom regionu (46,7%). U Regionu Južne i Istočne Srbije ova stopa iznosi 44,7%, dok je najniža u Regionu Vojvodine, sa 44,4%.

 Do rasta zaposlenosti je došlo prvenstveno u poljoprivrednim delatnostima, kod stanovništva starijeg od 55 godina, sa nižim i srednjim nivoom obrazovanja, i to uglavnom podrazumeva neformalnu zaposlenost. S druge strane, zaposlenost se povećala i među mladima. Oni su se uglavnom zaposlili na određeno vreme u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i Stručne, naučne i tehničke delatnosti. Rast u navedenim delatnostima je u skladu sa podacima o registrovanoj zaposlenosti, koju Republički zavod za statistiku takođe vodi.

 Stopa neformalne zaposlenosti se povećala i u poređenju sa prethodnim kvartalom, i u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. Ova stopa na nivou svih delatnosti iznosi 22,7%, pri čemu dve trećine neformalnog sektora čini zaposlenost u poljoprivrednim delatnostima. Stopa neformalne zaposlenosti se povećala i u nepoljoprivrednim delatnostima, i iznosi 10,6%.

 Stopa nezaposlenosti za stanovništvo starosti 15 i više godina iznosi 15,2%,i to 14,3% za muško i 16,4% za žensko stanovništvo. Ova stopa je najveća u Regionu Vojvodine (15,9%), zatim slede Beogradski region (15,3%) i Region Južne i Istočne Srbije (15,0%), dok je nezaposlenost najmanja u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (14,6%).

 

 Tabela 1. Osnovni pokazatelji kretanja na tržištu rada, 2015-2016.

 

2015

2016

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

 

(%)

Stopa aktivnosti

50,8

51,5

52,0

51,9

52,6

54,1

Stopa zaposlenosti

41,2

42,6

43,4

42,7

42,6

45,9

Stopa nezaposlenosti

19,0

17,3

16,6

17,7

19,0

15,2

Stopa neaktivnosti

49,2

48,5

48,0

48,1

47,4

45,9

Stopa neformalne zaposlenosti

19,7

19,7

21,5

20,4

20,3

22,7

 

 Glavni cilj ove Ankete je ocenjivanje obima radne snage, tj. zaposlenog i nezaposlenog stanovništva, pri čemu se pod zaposlenošću podrazumeva rad kako u formalnom, tako i u neformalnom sektoru.

 Anketom je bilo obuhvaćeno oko 15.500 domaćinstava, od čega je anketirano 12.271 domaćinstvo, tj. 29.943 lica starosti 15 i više godina.

 Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva zaposlena i nezaposlena lica starosti 15 i više godina.

 Stopa aktivnosti predstavlja udeo aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

 Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih lica u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

 Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih lica u aktivnom stanovništvu.

 Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica zaposlenih u neregistrovanim firmama, u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu, kao i neplaćenih pomažućih članova domaćinstva u ukupnoj zaposlenosti.       

 Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).