Anketa o radnoj snazi sprovedena je u II kvartalu 2015. godine, na uzorku od oko 13.000 domaćinstava na području Republike Srbije. Prikupljeni su podaci o demografskim obeležjima za sva anketirana lica, kojih je bilo 28.773. Podaci o radnoj aktivnosti prikupljeni su za sva lica stara 15 i više godina, odnosno za 25.025 lica.      

Stopa nezaposlenosti, koja predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni), u Republici Srbiji iznosila je u II kvartalu 2015. godine 17,9%, i to 16,6% za muško i 19,4% za žensko stanovništvo. Stopa nezaposlenosti u Beogradskom regionu iznosila je 18,5%, a u Regionu Vojvodine 17,7%. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa nezaposlenosti bila je 16,6%, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije ona iznosila 19,1%.

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina, i u II kvartalu 2015. godine iznosila je 42,3%, pri čemu je stopa zaposlenosti za muškarce 50,0%, a za žene 35,0%. Najveća stopa zaposlenosti bila je Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (44,7%), a zatim u Beogradskom regionu (42,8%). U Regionu Vojvodine ova stopa iznosila je 40,9%, dok je u Regionu Južne i Istočne Srbije ona bila 40,3%.

 

Stope nezaposlenosti i zaposlenosti u 2014. i u II kvartalu 2015.

                – Uporedni pregled – 

 

 

II kvartal 2014

III kvartal 2014

IV kvartal 2014

Ø 2014

I kvartal 2015

II kvartal 2015

Stopa aktivnosti

49,5

49,3

48,5

48,9

50,8

51,4

Stopa nezaposlenosti

20,3

17,6

16,8

18,9

19,2

17,9

Stopa zaposlenosti

39,5

40,6

40,4

39,7

41,0

42,3

Stopa neformalne zaposlenosti

21,2

23,4

24,2

22,0

19,4

18,5

 

 

U odnosu na I kvartal 2015, u II kvartalu 2015. godine došlo je do rasta stope aktivnosti za 0,6 procentnih poena. Stopa zaposlenosti je porasla za 1,3 procentna poena, dok je stopa nezaposlenosti pala za 1,3 procentna poena.

U odnosu na II kvartal 2014, u II kvartalu 2015. godine došlo je do rasta stope aktivnosti za 1,9 procentnih poena. Stopa zaposlenosti je veća za 2,8 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti manja je za 2,4 procentna poena.

Stopa neformalne zaposlenosti u II kvartalu 2015. manja je za 0,9 procentnih poena u odnosu na I kvartal 2015. godine, a takođe je manja za 2,7 procentnih poena u odnosu na II kvartal 2015. godine.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.       

Osnovni cilj sprovođenja ove ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica. 

Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

Radnu snagu (aktivno stanovništvo) čine sva lica koja rade (makar jedan sat sedmično) ili aktivno traže posao u cilju sticanja sredstava za život. 

       

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS br. 232/2015