Nova uprava zahteva novu komunikaciju

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je izrađen kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave u Republici Srbiji koji se može pogledati na sajtu Ministarstva kao i Jutjub kanalu ovog organa na linku https://www.youtube.com/watch?v=BhQ6HA5xDCM&feature=youtu.be

Animirani film izrađen je sa ciljem da na zanimljiv, ilustrativan i razumljiv način informiše javnost u Srbiji o promenama koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) i primena odredbi o razmeni podataka iz službenih evidencija između organa, a koja je 8. juna 2016. godine stupila na snagu.

Reforma javne uprave predstavlja složen, sistemski proces koji se tiče svih fizičkih i pravnih lica u Republici Srbiji. Transformacija javne uprave u servis građana i privrede treba da omogući brzo, efikasno, transparentno, odgovorno i ekonomično postupanje organa uprave prema građanima i privrednim subjektima, a donošenjem novog ZUP-a uspostavljen je sistemski zakonodavni okvir za taj preobražaj.

Animirani film „Dobra uprava“ zamišljen je kao kratka informativna priča koja treba da informiše, ali još više motiviše ljude da se aktivno uključe u prađenje primene ovih zakonskih odredbi.

Aktivnim praćenjem rada javne uprave od lokalnog do republičkog nivoa građani i građanke pružiće podršku javnoj upravi u unapređenju njenog rada kako bi 1. juna 2017. godine bila spremna za punu primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave smatra da bez aktivnog uključivanja građana u nadzor nad primenom javnih politika i bez aktivnog komuniciranja građana i institucija veliki proces reforme državne administracije nije moguć.

Izvor: sajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave