Naslovna Pravo Akti doneti na sednici Vlade od 23.2.2023. godine

Akti doneti na sednici Vlade od 23.2.2023. godine

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 23.2.2023. godine Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade kojim se razrađuju prioritetni ciljevi, rezultati i rokovi za njihovo dostizanje.

Cilj ovog akcionog plana je kvalitetnije upravljanje javnim politikama i unapređenje sistema strateškog upravljanja prioritetnim ciljevima, jačanje elemenata planiranja „odozgo na dole“ i sprovođenje mehanizama za realizaciju i praćenje tih ciljeva na osnovu definisanih rezultata koje treba postići u zadatom roku.

Na sednici je doneta Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača koji će, kao stručno savetodavno telo, raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača i saradnji nadležnih organa, organizacija i drugih nosilaca zaštite potrošača.

Funkcija ovog tela je predlaganje mera i aktivnosti unapređivanja zaštite potrošača, učestvovanje u izradi Strategije, izveštavanje Vlade o stanju u ovoj oblasti i sprovođenju Akcionor plana.

Prvi konsultativni Savet za zaštitu potrošača obrazovan je 2012. godine i pokazao se kao efikasan instrument za razmenu mišljenja relevantnih vladinih institucija, nevladinog sektora i nezavisnih stručnjaka u cilju unapređenja zaštite potrošača.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu.

Cilj ovog programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo rešavanjem stambenog pitanja.

Očekivani efekat ovog programa je naseljavanje približno 300 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnim područjima, a za ove namene obezbeđeno je 500 miliona dinara.

Vlada je izmenila Odluku o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima nafte. Produženje privremene zabrane izvoza tog naftnog derivarta važi do 31. marta 2023. godine.

Na današnjoj sednici usvojena je Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte koja se odnosi na Evro dizel i  Evro Premium BMB 95 i važiće do 3. marta 2023. godine.

Takođe, Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte privremeno je smanjen  iznos akciza na gasna ulja, olovni i bezolovni  benzin za pet odsto do kraja marta ove godine.

Na sednici je izmenjena i Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja će važiti do 31. marta 2023. godine, a doneta je u cilju zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su izuzetno važne za snadbevanje potrošača.

Izvor: sajt Vlade RS