Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na 20. sednici održanoj dana 28.11.2022. godine, doneo je

O D L U K U

Da se izda saopštenje sledeće sadržine:

 ”Advokatska komora Beograda izražava zabrinutost zbog činjenice da je primećeno da sudovi počinju da kažnjavaju advokate za slobodno izraženo mišljenje u postupcima odbrane ili zastupanja pred sudovima gde se brane prava građana i da to liči na ponovno uvođenje verbalnog delikta”.

O saopštenju iz stava I odluke obavestiti Ministarstvo pravde RS i predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Saopštenje objaviti putem medija.

U prilogu se možete upoznati sa odlukom UO AK Beograda broj 9810/2022 i saopštenjem za javnost, kao i dopisima Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu.

Izvor: sajt Advokatska komora Beograda
Naslov: Redakcija