Pri Advokatskoj komori Beograda formirana je Komisija za nadzor zakonitosti pružanja pravne pomoći, a imajući u vidu odredbu člana 67. Ustava Republike Srbije koja propisuje da pravnu pomoć pruža advokatura kao samostalna i nezavisna služba i službe pravne pomoći osnovane pri jedinicama lokalne samouprave.

Cilj Komisije je identifikacija svih subjekata koji nezakonito pružaju pravnu pomoć i vođenje krivičnik i parničnih pospupaka protiv istih. U dosadašnjem radu Komisija je identifikovala preko stotinu subjekata koji pružaju pravnu pomoć – internet portali, agencije za promet nepokretnosti, nevladine organizacije, političke stranke, privredna društva, kao i pojedinci bez formalne registracije.

Advokatska komora Beograda poziva sve zainteresovane advokate da se uključe u rad Komisije, imajući u vidu da je sve više slučajeva nezakonitog pružanja pravne pomoći.

Zainteresovani advokati se mogu prijaviti na meil office@akb.org.rs

Izvor: sajt AKB
Naslov: Redakcija