U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda, donetom na sednici održanoj dana 13.10.2022.godine, pozivaju se advokati koji postupaju u predmetima u kojima je pored njih kao izabranih branilaca postavljen branilac po službenoj dužnosti da o tome obaveste Upravni odbor Advokatske komore Beograda.

Upravni odbor Advokatske komore Beograda će protiv advokata koji prihvate zastupanje u svojstvu branilaca po službenoj dužnosti okrivljenih koji imaju izabrane branioce, pokrenuti disciplinske postupke.

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda,
Naslov: Redakcija