У Србији ради 1.826 агената за продају некретнина, а неки би ускоро могли да остану без посла

Власници агенција за промет некретнина, директори, овлашћена лица и агенти убудуће ће моћи ће да се баве купопродајом непокретности, само под условом да нису осуђивани за кривична дела против привреде, примање и давање мита, преваре као и тероризма и огранизованог криминала.

По усвајању закона, министарство за трговину, туризам и телекомуникације имаће 60 дана рок да по службеној дужности провери 1.826 агената, као и 863 власника агенција за промет некретнина. Они за које се утврди да су осуђивани, биће избрисани из регистра посредника.

На овом послу својеврсне провере, сарађиваће осим ресорног министарства и Агенција за привредне регистре, као и органи код којих се води евиденција о осуђиваним лицима.

Министарство ће прибавити податке

Како за „Блиц“ каже Жељко Стојановић, виши саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, министарство ће обавити проверу свих агената, а за оне за које се утврди да су осуђивани, више неће моћи да се баве купопродајом некретнина.

– Практично, велики посао очекује Министарство јер води регистар посредника у промету некретнина где је уписано 863 агенције и 1.826 агената који легално послују на тржишту Србије. Задатак по ступању на снагу закона је да за сва та лица прибавимо податке да ли су осуђивани или нису. Обезбеђивање података неће бити обавеза агената, односно власника агенција, већ ће министарство по службеној дужности прибављати податке – исичте Жељко Стојановић.

Забрана рада

Уколико се установи да су кажњаване, последица ће бити брисање те агенције, у случају да је реч о власнику, односно агенту, ако је он прекршилац.

Осим тога, убудуће, како сазнаје „Блиц“ када се буду уписивали у регистар, агенти ће морати да достављају личне податке о лицима која су власници агенција и директорима овлашћених лица и предузетника, где раде.

Министарство ће с друге стране по службеној дужности прибављати податке да ли су осуђивани или не.

На сајту постоји регистар агената

На сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација већ се налази јединствени регистар. Сада сваки заинтересовани купац стана може да провери да ли је посредник у промету регистрован и да ли обавља посао у складу са законом. Ту су такође налазе и сви агенти некретнина, који су уписани под именом и презименом.

Додатна сигурност

Дамир Борић, председник Групације посредника у промету непокретности Србије у Привредној комори Србије, истиче за „Блиц“, да ће ова новина представљати додатну сигурност купцима, да посредници у продаји непокретности функционишу у складу са законом.

Извор: сајт Блиц-а