U Srbiji radi 1.826 agenata za prodaju nekretnina, a neki bi uskoro mogli da ostanu bez posla

Vlasnici agencija za promet nekretnina, direktori, ovlašćena lica i agenti ubuduće će moći će da se bave kupoprodajom nepokretnosti, samo pod uslovom da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, primanje i davanje mita, prevare kao i terorizma i ogranizovanog kriminala.

Po usvajanju zakona, ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije imaće 60 dana rok da po službenoj dužnosti proveri 1.826 agenata, kao i 863 vlasnika agencija za promet nekretnina. Oni za koje se utvrdi da su osuđivani, biće izbrisani iz registra posrednika.

Na ovom poslu svojevrsne provere, sarađivaće osim resornog ministarstva i Agencija za privredne registre, kao i organi kod kojih se vodi evidencija o osuđivanim licima.

Ministarstvo će pribaviti podatke

Kako za „Blic“ kaže Željko Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, ministarstvo će obaviti proveru svih agenata, a za one za koje se utvrdi da su osuđivani, više neće moći da se bave kupoprodajom nekretnina.

– Praktično, veliki posao očekuje Ministarstvo jer vodi registar posrednika u prometu nekretnina gde je upisano 863 agencije i 1.826 agenata koji legalno posluju na tržištu Srbije. Zadatak po stupanju na snagu zakona je da za sva ta lica pribavimo podatke da li su osuđivani ili nisu. Obezbeđivanje podataka neće biti obaveza agenata, odnosno vlasnika agencija, već će ministarstvo po službenoj dužnosti pribavljati podatke – isičte Željko Stojanović.

Zabrana rada

Ukoliko se ustanovi da su kažnjavane, posledica će biti brisanje te agencije, u slučaju da je reč o vlasniku, odnosno agentu, ako je on prekršilac.

Osim toga, ubuduće, kako saznaje „Blic“ kada se budu upisivali u registar, agenti će morati da dostavljaju lične podatke o licima koja su vlasnici agencija i direktorima ovlašćenih lica i preduzetnika, gde rade.

Ministarstvo će s druge strane po službenoj dužnosti pribavljati podatke da li su osuđivani ili ne.

Na sajtu postoji registar agenata

Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija već se nalazi jedinstveni registar. Sada svaki zainteresovani kupac stana može da proveri da li je posrednik u prometu registrovan i da li obavlja posao u skladu sa zakonom. Tu su takođe nalaze i svi agenti nekretnina, koji su upisani pod imenom i prezimenom.

Dodatna sigurnost

Damir Borić, predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije, ističe za „Blic“, da će ova novina predstavljati dodatnu sigurnost kupcima, da posrednici u prodaji nepokretnosti funkcionišu u skladu sa zakonom.

Izvor: sajt Blic-a