Agencija za privredne registre (APR) je zaključno sa 3. 4. 2019. završila sa postupkom pokretanja prinudne likvidacije kod svih 23.048 privrednih društava, kod kojih su se ispunili razlozi za prinudnu likvidaciju propisani Zakonom o privrednim društvima.

Na spisku za prinudnu likvidaciju našla su se sva privredna društva koja nisu do kraja poslovne 2017. godine dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016. godinu.

U Registru privrednih subjekata su objavljene promene poslovnog imena kod svih privrednih društava kod kojih je pokrenuta prinudna likvidacija, tako što je uz poslovno ime objavljen dodatak „u prinudnoj likvidaciji“, dok su rešenja Registratora za privredne subjekte, o pokretanju prinudne likvidacije, poslata poštom, na registrovanu adresu navedenih subjekata.

Takođe, na sajtu APR-a objavljeni su oglasi za poverioce u trajanju od 60 dana, nakon čijeg će isteka roka nadležni registrator, u narednom roku od 30 dana, izbrisati navedena društva iz Registra privrednih subjekata.

APR će nastaviti sa sprovođenjem postupaka prinudne likvidacije po službenoj dužnosti i kod ostalih privrednih društava koja ispunjavaju razloge propisane članom 546. Zakona o privrednim društvima.

Izvor: APR