U nastavku prenosimo stavove AKV u vezi sa medijacijom:

“Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata donosi odluku i zauzima sledeće

STAVOVE

– Postojeća zakonska rešenja u Republici Srbiji daju dovoljno mogućnosti građanima za uspešnu primenu medijacije kojom se obezbeđuje efikasnost pravosuđa i uravnotežen odnos između posredovanja i sudskih postupaka. Jedan od osnovnih principa medijacije je dobrovoljnost, a ne obaveznost u bilo kom obliku pre pokretanja sudskog postupka. Obaveznost medijacije bi dovela do dužeg trajanja postupaka, negativno bi uticala na pristup pravdi i dovela bi do povećanja troškova građana.

– Advokatska komora Vojvodine podržava pokušaj Ministarstva pravde da unapredi medijaciju i ukazuje da je posredovanje u mirnom rešavanju sporova sastavni deo advokature odnosno pružanja pravne pomoći, koje je normirano Zakonom o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US) u članu 3, tačka 5.

– Unapređenje postupka medijacije ne treba tražiti u obaveznosti, već u promociji medijacije i jasnom definisanju izvršnosti sporazuma postignutog u medijaciji, gde će saglasno predlogu i strategiji, pečat i potpis advokata sporazumu davati snagu izvršne isprave.

– Podržavamo predlog da se javna pravobranilaštva dodatno stimulišu i obuče kako bi učestvovala u postupcima dobrovoljne medijacije.

– Usvaja se izveštaj potpredsednice Advokatske komore Vojvodine Biljane Bjeletić i članice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije iz Advokatske komore Vojvodine Tanje Arsić o radu na izmenama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2014).

– Potrebno je da Advokatska komora Srbije što pre zauzme stavove povodom planiranih izmena Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Izvor: sajt Advokatske komore Vojvodine
Naslov: Redakcija