U nastavku prenosimo tekst Zahteva objavljenog na sajtu Advokatske komore Srbije:

ZAHTEV
za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), Advokatska komora Srbije zahteva od Vrhovnog kasacionog suda da joj se dostave kopije zapisnika sa sednice Građanskog odeljenja tog Suda na kojima se raspravljalo i na kojima su usvojeni: Dopuna pravnog stava o troškovima obrade bankarskih kredita i Pravni stav o troškovima osiguranja stambenih kredita kod NKOSK od 16.09.2021.

– poštom na adresu Advokatske komore Srbije: Dečanska 13, Beograd
– elektronskom poštom na adresu: a.k.srbije@gmail.com.

Ovaj zahtev se posebno odnosi na sledeće informacije, naročito ukoliko te informacije nisu jasno naznačene u traženim zapisnicima:

– ko je predlagač donošenja označenih pravnih stavova,
– obrazloženi predlog za sazivanje sednice Građanskog odeljenja i donošenje pravnih stavova,
– diskusiju učesnika sednice,
– razloge za donošenje Dopune pravnog stava o troškovima obrade bankarskih kredita i Pravnog stava o troškovima osiguranja stambenih kredita kod NKOSK.

Izvor: sajt AKS
Naslov: Redakcija