Upravni odbor Advokatske komore Beograda je na sednici održanoj dana 27.12.2022. godine doneo odluku da se poveća članarina za advokate – članove Advokatske komore Beograda na iznos od 2.000,00 dinara mesečno, kao i da je odluka stupila na snagu 1.1.2023. godine.

Odluka je dostupna klikom na link u nastavku :
Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda broj 11000/2022 od 27.12.2022. godine

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda,
Naslov: Redakcija