U nastavku prenosimo inforamciju Advokatske komore Beograda:

Poštovane kolege

Imajući u vidu da je Vrhovni kasacioni sud objavio dva nova pravna stava koja se odnose na dozvoljenost ugovaranja troškova kredita i na dozvoljenost ugovaranja premije osiguranja kao obaveze korisnika kredita, kao i da donošenje ovih pravnih stavova nije posledica potrebe za ujednačavanjem sudske prakse koja je povodom ovih pitanja ujednačena, već je posledice nedopuštenih uticaja bankarskog sektora na rad Vrhovnog kasacionog suda, AK Beograda prepoznaje da će ovi pravni stavovi proizvesti nesagledive štetne posledice po pravnu sigurnost građana koji će sasvim izvesno biti dovedeni u neravnopravan položaj u postupcima pred sudom, zbog čega Advokatska komora Beograda kao prvi korak organizuje:

OKRUGLI STO:
„NOVI PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA O DOZVOLjENOSTIUGOVARANjA TROŠKOVA KREDITA I PREMIJE OSIGURANjA KOD NKOSK“

koji će  se održati u četvrtak 23.09.2021.godine u 15,00 časova u Svečanoj sali AK Beograda

Pozivamo sve zainteresovane kolege da se upoznaju sa dosadašnjim i novim pravnim stavovima Vrhovnog kasacionog suda i sa dostavljenim obrazloženjem zauzetih stavova (koji se nalaze u materijalu), kao i da na okruglom stolu iznesu argumentaciju koja bi mogla poslužiti za dalje angažovanje AK Beograda povodom ovog spornog pitanja

PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
Jugoslav Tintor, advokat

POZIV NA OKRUKLI STO

ZAUZIMANjE STAVA UO AK BEOGRADA POVODOM PRAVNIH STAVOVA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ZAUZETIH NA SEDNICI GRAĐANSKOG ODELjENjA ODRŽANOJ 16.09.2021. GODINE.

PRILOG 1

PRILOG 2“

Izvor: sajt AKB
Naslov: Redakcija