U nastavku prenosimo tekst Odluke:

“Dana 25.12.2021. godine Skupština AK Šapca pod tačkom 2. na svom zasedanju donela je sledeću:

ODLUKU

Kojom se OBUSTAVLjA rad advokata na teritoriji AK Šapca (teritorija Višeg suda u Šapcu i teritorija Višeg suda u Valjevu) na neodređeno vreme, do ispunjenja svih zahteva Skupštine AK Šapca, a koji će biti dati u obrazloženju ove odluke.

Ova odluka stupa na pravnu snagu dana 27.12.2021. godine prilikom čega je u okviru ove tačke dnevnog reda usvojen i izglasan minimum rada shodno odluci UO AK Šapca br. 746/21 od 22.09.2021. godine, a koja se ima dostaviti svim članovima AK Šapca, kao i svim državnim organima, kao i organima lokalne samouprave, na teritoriji AK Šapca.

Predsednik AK Šapca
Vladan Mijailović, advokat“

Izvor: sajt AK Šapca
Naslov: Redakcija