Jedinstvena lista advokata i kontrolisano postavljanje branilaca po službenoj dužnosti ubuduće će biti jedini način funkcionisanja između sudova, tužilaštava, policije i advokata, čime će biti eliminisana svaka mogućnost korupcije, saopštila je danas Advokatska komora Beograda.

– Novi sistem na bazi specijalnog softvera, koji će postavljati branioce po službenoj dužnosti pozivom iz specijalnog kol centra Advokatske komore sa 24-ovnim radnim vremenom, počeće uskoro da funkcioniše. Sve je organizovano u okviru programske aplikacije koja obezbeđuje striktno poštovanje redosleda na listi branilaca i omogućava da organi postupka, odnosno sudovi, tužilaštvo i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isključivo telefon kol-operatera u organizaciji Advokatske komore umesto dosadašnjeg načina koji je podrazumevao neposrednu komunikaciju između policije, tužilaštva ili suda koji postavlja i advokata koji se postavlja – ističe Jugoslav Tintor, predsednik Avokatske komore Beograda

On dodaje da aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda podataka o svim postavljenim braniocima i onima koji nisu postavljeni, jer se nisu odazvali na poziv, uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva, kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet.

Predviđena je i izrada periodičnih javnih izveštaja, kaže Tintor i ističe da je to sistem na kojem je Advokatska komora Beograda radila intezivno poslednjih godinu dana.

– Sada je sistem tako organizovan da su svi advokati ravnopravni u ostvarivanju prava i odnos Komore prema svima je jednak, bez izuzetka i bez privilegovanih. Uveli smo transparentnost u radu i omogućili svima da se uključe kako bi se očuvali interesi profesije. Recimo, danas mladi advokati i pripravnici takođe imaju mogućnost da uzmu učeše u radu Komore. Puno smo radili na poboljšanju položaja advokata pojedinca – da elektronske baze propisa neophodne za rad kupe po desetostruko nižoj ceni nego do sada, da postoji dežuran telefon na koji se 24 časa neko javlja u slučaju hitnih situacija. Komora je, takođe, donela odluku da pravo na novčanu pomoć nakon porođaja u iznosu od 500 EUR dobije svaka advokatica i u poslednjih godinu dana isplaćeno je preko 100.000 evra svim koleginicama koje su postale majke od janura 2015. godine do avgusta 2018. Osnovan je i poseban fond solidarnosti kako bi advokati mogli da pomognu kolegama u slučaju bolesti – naveo je Tintor.

Po prvi put, izmenjen je statut Advokatske komore Beograda tako što su ovlašćenja predsednika umanjena i predviđeni mehanizmi koji predviđaju smenljivost, kao i princip odgovornosti organa komore za rezultate svog rada.

Izvor: sajt AKB