Јединствена листа адвоката и контролисано постављање бранилаца по службеној дужности убудуће ће бити једини начин функционисања између судова, тужилаштава, полиције и адвоката, чиме ће бити елиминисана свака могућност корупције, саопштила је данас Адвокатска комора Београда.

– Нови систем на бази специјалног софтвера, који ће постављати браниоце по службеној дужности позивом из специјалног кол центра Адвокатске коморе са 24-овним радним временом, почеће ускоро да функционише. Све је организовано у оквиру програмске апликације која обезбеђује стриктно поштовање редоследа на листи бранилаца и омогућава да органи поступка, односно судови, тужилаштво и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају искључиво телефон кол-оператера у организацији Адвокатске коморе уместо досадашњег начина који је подразумевао непосредну комуникацију између полиције, тужилаштва или суда који поставља и адвоката који се поставља – истиче Југослав Тинтор, председник Авокатске коморе Београда

Он додаје да апликација пружа могућност једноставног прегледа података о свим постављеним браниоцима и онима који нису постављени, јер се нису одазвали на позив, укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива, као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет.

Предвиђена је и израда периодичних јавних извештаја, каже Тинтор и истиче да је то систем на којем је Адвокатска комора Београда радила интезивно последњих годину дана.

– Сада је систем тако организован да су сви адвокати равноправни у остваривању права и однос Коморе према свима је једнак, без изузетка и без привилегованих. Увели смо транспарентност у раду и омогућили свима да се укључе како би се очували интереси професије. Рецимо, данас млади адвокати и приправници такође имају могућност да узму учеше у раду Коморе. Пуно смо радили на побољшању положаја адвоката појединца – да електронске базе прописа неопходне за рад купе по десетоструко нижој цени него до сада, да постоји дежуран телефон на који се 24 часа неко јавља у случају хитних ситуација. Комора је, такође, донела одлуку да право на новчану помоћ након порођаја у износу од 500 ЕУР добије свака адвокатица и у последњих годину дана исплаћено је преко 100.000 евра свим колегиницама које су постале мајке од јанура 2015. године до августа 2018. Основан је и посебан фонд солидарности како би адвокати могли да помогну колегама у случају болести – навео је Тинтор.

По први пут, измењен је статут Адвокатске коморе Београда тако што су овлашћења председника умањена и предвиђени механизми који предвиђају сменљивост, као и принцип одговорности органа коморе за резултате свог рада.

Извор: сајт АКБ