Министарство правде израдило је Адресар за оверу потписа, преписа и рукописа, који ће грађанима Србије омогућити да на брз и ефикасан начин дођу до информација код ког јавног бележника, суда или општинске управе могу да овере потписе, преписе и рукописе.

Послови овере потписа, преписа и рукописа су од 1. марта ове године прешли у искључиву надлежност јавних бележника у градовима и општинама за чије су подручје јавни бележници изабрани.

У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници ове послове настављају да обављају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије основних судова, као и општинске управе.

Адресар грађанима омогућава да уносом назива града или општине ћирилићним писмом добију назив, адресе и бројеве телефона органа у којима могу да овере потпис, препис или рукопис.

Адресару је могуће приступити на интернет презентацији Министарства правде и на званичном налогу министарства на друштвеној мрежи Фејсбук.

У Србији данас постоји 166 именованих јавних бележника, док за подручја 9  основних судова јавни бележници нису именовани.

Извор: сајт Министарства правде