Ministarstvo pravde izradilo je Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa, koji će građanima Srbije omogućiti da na brz i efikasan način dođu do informacija kod kog javnog beležnika, suda ili opštinske uprave mogu da overe potpise, prepise i rukopise.

Poslovi overe potpisa, prepisa i rukopisa su od 1. marta ove godine prešli u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje javni beležnici izabrani.

U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici ove poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave.

Adresar građanima omogućava da unosom naziva grada ili opštine ćirilićnim pismom dobiju naziv, adrese i brojeve telefona organa u kojima mogu da overe potpis, prepis ili rukopis.

Adresaru je moguće pristupiti na internet prezentaciji Ministarstva pravde i na zvaničnom nalogu ministarstva na društvenoj mreži Fejsbuk.

U Srbiji danas postoji 166 imenovanih javnih beležnika, dok za područja 9  osnovnih sudova javni beležnici nisu imenovani.

Izvor: sajt Ministarstva pravde