U prilogu se možete upoznati sa Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda kojom se menja Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda o merilima i kriterijumima za delimično oslobađanje troškova upisa u Imenik advokata kandidata iz reda advokatskih pripravnika, izmenjena odlukom Upravnog odbora  Advokatske komore Beograda.

Odluka UO AK Beograda  broj 643/2023 od 01.02.2023.godine

Odluka UO AK Beograda broj 3022-1-5-1/2016 od 08.07.2016.godine

Odluka UO AK Beograda broj 2394-1-7/2016 od 18.05.2016.godine

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda
Naslov: Redakcija