Zakon o medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS”, br. 105/2017 od 23. 11. 2017. godine), stupio je na snagu 1. 12. 2017, a
– primenjuje se od 1. 12. 2018 godine, osim člana 94. stav 5. koji se primenjuje od 1. 12. 2017. godine. Odredbe člana 1. stav 9, člana 2. tačka 98), člana 15. stav 6, člana 50. stav 2, člana 69. stav 8, člana 80. stav 2. tačka 6) i člana 85. stav 2. tačka 8) primenjuju se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji prestaju da važe odredbe člana 82. stav 1. tačka 11).