Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije („Sl. glasnik RS”, br. 12/2016), stupila je na snagu 13. 2. 2016. godine

važi do 31. 12. 2018. godine.