Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 83/2018)

čl. 72. i 73. ovog zakona stupaju na snagu 1. 1. 2019. godine.