16.4.2019. godine, od 10,00 do 14,00 časova
u sali Beogradske poslovne škole, u Beogradu, ul. Kraljice Marije 73

Bez obzira na korisnika informacija koje su ishod analize finansijskih izveštaja, njen najveći značaj je taj što omogućava poređenje finansijskog položaja i rentabilnosti preduzeća u vremenu (sa samim sobom), u prostoru (sa drugim preduzećima, konkurencijom i prosekom grane delatnosti što je možda i najbolji standard za poređenje) i sa standardima (prvenstveno sa postavljenim poslovnim planom). Naravno, sa operativnog aspekta se odmah nameće pitanje, ko je zadužen da izradi analizu finansijskih izveštaja i zadovolji potrebe korisnika: vlasnika, direktora, banaka, dobavljača….

Teme:

  • Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice
  • Korisnici finansijskih izveštaja
  • Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja
  • Racio analiza finansijskih izveštaja
  • Altmanov model predviđanja bankrota.

Agenda:

09:30 – 10:00 Dolazak i registracija učesnika
10:00 – 11:30 Informaciona moć finansijskih izveštaja, analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja
11:30 – 12:00 Pauza
12:00 – 14:00 Racio analiza finansijskih izveštaja, Altmanov model predviđanja bankrota

Predavač:

dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik“

Cena:

Kotizacija iznosi 5.000,00 dinara (+20% PDV-a) i obuhvata predavanje i štampanu prezentaciju predavača.
Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.
Broj mesta je ograničen.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

Za učešće na savetovanju obavezno popunite elektronsku prijavu u nastavku: