Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici od 16. 10. 2014. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8,5 odsto.

U obrazloženju ove odluke, Izvršni odbor je izneo ocenu da rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja nalažu dalju opreznost u vođenju monetarne politike. Aktuelne geopolitičke tenzije, ali i očekivano dalje smanjenje ekspanzivnosti monetarne politike FED-a mogu  se u narednom periodu negativno odraziti na priliv kapitala u zemlje u regionu, uključujući i Srbiju. Umeren rast premije rizika i deprecijacijski pritisci prisutni u gotovo svim zemljama regiona u poslednjih nekoliko meseci ukazuju na manju spremnost stranih investitora za ulaganja.

Izvršni odbor očekuje da će donošenje i dosledno sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi pozitivno uticati na ocenu stranih investitora u pogledu ulaganja u Srbiju, što bi u narednom periodu doprinelo jačanju otpornosti na pomenute eksterne rizike i pozitivno uticalo na premiju rizika zemlje.

Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija postepeno vraća ka cilju od 4 ± 1,5% i u septembru iznosi 2,1%. Prema projekciji Narodne banke Srbije, i pored izostanka očekivane korekcije cena električne energije, inflacija će se do kraja godine vratiti u granice cilja, a zatim tokom 2015. nastaviti da se kreće unutar tih granica. Povratku inflacije u granice cilja doprineće niska baza i postepeno iščezavanje dezinflatornog efekta po osnovu niskih troškova u proizvodnji hrane, što potvrđuje i pozitivan doprinos cena hrane međugodišnjoj inflaciji u septembru. S druge strane, niska agregatna tražnja, dodatno pojačana novim merama fiskalne konsolidacije, ostaje glavni dezinflatorni faktor u srednjem roku. To potvrđuje i niska bazna inflacija, koja se drugi mesec zaredom kreće ispod ciljanog okvira.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2014. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 16,5% (8,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u toku 2014. dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2014. godini (za dug u dinarima)

Period važenja stope

Zatezna kamata (godišnja stopa)

od 1. 1. 2014. do 8. 5. 2014.

17,50%

od 9. 5. 2014. do 12. 6. 2014.

17,00%

od 13. 6. 2014. i dalje

16,50%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

– Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i postojećeg, nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 8,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa
– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)
– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2014. do 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

od 8. 5. 2014. do 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

od 12. 6. 2014. i dalje

8,50%

18,50%

8,50%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 13. novembra 2014. godine.