Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 11. 12. 2014. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.
Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja. Međutim, dok niska agregatna tražnja i niska inflacija iz međunarodnog okruženja u dužem roku imaju dezinflatorni uticaj, pad cena primarnih proizvoda i nepromenjene regulisane cene imaju privremeno dezinflatorno dejstvo i u najvećoj meri su uticali na kretanje inflacije ispod donje granice cilja (4 ± 1,5%).
Izvršni odbor ocenjuje da će, uz do sada preduzete mere monetarne politike, postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata po osnovu niskih troškova u proizvodnji hrane i očekivana korekcija regulisanih cena doprineti da se inflacija vrati u granice cilja do sredine naredne godine.
Pored toga, i dalje je prisutna neizvesnost iz međunarodnog okruženja koja proističe iz delovanja geopolitičkih faktora, kao i neizvesnost u pogledu monetarne politike vodećih svetskih ekonomija i brzine ekonomskog oporavka naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera.
Izvršni odbor očekuje da će fiskalna konsolidacija predviđena budžetom za narednu godinu umanjiti negativni uticaj rizika iz međunarodnog okruženja i  pozitivno uticati na premiju rizika zemlje, što će doprineti održavanju stabilno niske inflacije.
Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:
1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.
U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2014. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i smanjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 16,0% (8,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u toku 2014. dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2014. godini (za dug u dinarima)

Period važenja stope

Zatezna kamata (godišnja stopa)

od 1. 1. 2014. do 8. 5. 2014.

17,50%

od 9. 5. 2014. do 12. 6. 2014.

17,00%

od 13. 6. 2014. do 13. 11. 2014. 

16,50%

 od 14. 11. 2014, i dalje.

16,00%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa


Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.


– Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.


Na osnovu ovih odredaba i postojećeg, novog iznosa referentne kamatne stope od 8,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa dato je u narednoj tabeli:


Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovrem. plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou  

od 1. 1. 2014. do 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

od 8. 5. 2014. do 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

od 12. 6. 2014. do 12. 11. 2014.

8,50%

18,50%

8,50%

 od 13. 11. 2014. i dalje

8,00%

18,00%

8,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 15. januara 2015. godine.