Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 5. 2018. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu pre svega očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Prema majskoj projekciji, Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu postepeno kretati ka cilju. Do kraja ove godine inflacija bi trebalo da ostane bliže donjoj granici cilja, a približavanje centralnoj vrednosti od 3,0 odsto očekuje se u drugoj polovini 2019. I finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija za godinu dana unapred biti ispod centralne vrednosti cilja, a za dve godine dana unapred na cilju od 3,0 odsto. Na i dalje niske inflatorne pritiske ukazuje i bazna inflacija, koja je na najnižem nivou otkad se inflacija meri promenom indeksa potrošačkih cena.

Neizvesnost na međunarodnom robnom tržištu, pre svega po osnovu kretanja svetske cene nafte, čiji je rast nastavljen u ovoj godini, i dalje nalaže opreznost u vođenju monetarne politike. Ipak, prema fjučersima i ocenama relevantnih međunarodnih institucija, ne očekuje se njen znatniji rast u narednom periodu, a u srednjem roku čak se i projektuje pad cene nafte. Pored toga, opreznost je potrebna i zbog dodatno povećane divergentnosti monetarnih politika Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, kao i rasta neizvesnosti u pogledu dinamike njihove normalizacije u narednom periodu. Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnijim makroekonomskim izgledima za naredni period.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS”, broj 119/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,00% zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,00% (3,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2018. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2018. do 14. 3. 2018.

11,50%

od 15. 3. 2018. do 12. 4. 2018.

11,25%

od 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 3,00% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope u 2018. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2018. do 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

od 14. 3. 2018. do 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

od 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 7. juna 2018. godine.