Na sednici od 7. 6. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Očekuje se da će se inflacija, nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu od 1,1% međugodišnje, postepeno kretati ka cilju, ali da će do kraja ove godine ostati bliže donjoj granici cilja. Približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja od 3,0% očekuje se u drugoj polovini 2019, pre svega po osnovu očekivanog rasta tražnje. Da će inflacija u narednoj godini biti ispod centralne vrednosti cilja očekuju i finansijski sektor (2,5%) i privreda (2,7%). Za dve godine unapred finansijski sektor, kao i Narodna banka Srbije, očekuju da će inflacija biti na cilju od 3,0%, dok privreda smatra da će biti blizu cilja (2,8%).

Izvršni odbor je konstatovao da su se u ovoj godini ubrzali kreditna aktivnost i privredni rast. Ocenjeno je da je privredni rast u najvećoj meri vođen investicijama koje će u narednom periodu podržavati diversifikovan rast izvozno orijentisanih oblasti privrede.

Izvršni odbor je imao u vidu da neizvesnost na međunarodnom robnom tržištu i dalje nalaže opreznost u vođenju monetarne politike, pre svega po osnovu kretanja cene nafte, koja je od sredine prošle godine znatnije povećana. Ipak, prema fjučersima i ocenama relevantnih međunarodnih institucija, ne očekuje se dalji rast cene nafte na svetskom tržištu, već njena stabilizacija do kraja godine, a zatim i pad tokom 2019. Neizvesnost je prisutna i po osnovu promenljivog kretanja cena poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, kao i uticaja vremenskih uslova na domaću proizvodnju i cene voća i povrća. Takođe, inflacija u zoni evra, našem najznačajnijem trgovinskom partneru, povećana je u maju na 1,9%. Međutim, procenjuje se da je rast inflacije u zoni evra privremen i posledica je viših cena energenata, dok se njen trajniji povratak na cilj očekuje u narednim godinama. Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna i zbog različitih monetarnih politika Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke i zbog neizvesnosti u pogledu dinamike njihove normalizacije u narednom periodu. Pored toga, neizvesnost na međunarodnim tržištima posledica je i geopolitičkih tenzija. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnim makroekonomskim kretanjima i povoljnijim izgledima za naredni period.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS”, broj 119/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,00% zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,00% (3,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2018. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2018. do 14. 3. 2018.

11,50%

od 15. 3. 2018. do 12. 4. 2018.

11,25%

od 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 3,00% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope u 2018. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou

od 1. 1. 2018. do 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

od 14. 3. 2018. do 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

od 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 7. jula 2018. godine.