Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 13. 10. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4 odsto.

Donoseći odluku o zadržavanju visine referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao u vidu to da se povratak inflacije u granice cilja očekuje sredinom naredne godine. Takvom kretanju inflacije trebalo bi da doprinesu efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike i rast domaće tražnje, kao i postepeni oporavak svetske cene nafte i inflacije u međunarodnom okruženju. S druge strane, zahvaljujući dobroj poljoprivrednoj sezoni, dodatni pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i posledično niski troškovi u proizvodnji hrane još neko vreme delovaće dezinflatorno.

Izvršni odbor, istakao je da na opreznost monetarne politike upućuje prisutna neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u pogledu budućih mera FED-a i Evropske centralne banke i njihov mogući uticaj na globalne tokove kapitala. Ipak, uspešno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, kao i smanjenje spoljne neravnoteže povećava otpornost domaće privrede na potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja. To potvrđuje i znatan pad premije rizika zemlje, na najniži nivo u poslednjih devet godina.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,00%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,00% (4,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 2. 2016.

12,50%

od 12. 2. 2016. do 7. 7. 2016.

12,25%

od 8. 7. 2016. i dalje

12,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,00%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14. 10. 2015. do 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11. 2. 2016. do 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

od 7. 7. 2016. i dalje

4,00%

14,00%

4,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 10. novembra 2016. godine.