800×600

Izvršni
odbor Narodne banke Srbije je
na sednici od 10. 8.
2017. godine, odlučio da referentnu
kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je
imao u vidu faktore i novu srednjoročnu projekciju inflacije.

Kretanja na međunarodnom robnom i
finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno je kretanje
svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Na međunarodnom
finansijskom tržištu neizvesnost u najvećoj meri i dalje proističe iz
divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske
centralne banke, što može da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu.

Inflacija se od početka godine kreće u
granicama cilja, a kretanja u drugom tromesečju potvrđuju da je ona početkom
godine bila vođena poskupljenjem malog broja proizvoda i usluga. Niska i stabilna
bazna inflacija na nivou od oko 2% međugodišnje, kao i inflaciona očekivanja
finansijskog sektora i privrede koja se nalaze unutar granica cilja kako za
jednu, tako i za dve godine dana unapred, takođe ukazuju na to da su inflatorni
pritisci i dalje niski.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i
u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5
procentnih poena. Inflaciju će usporavati visoka baza kod cena naftnih
derivata, a od početka 2018. i izlazak ovogodišnjih jednokratnih poskupljenja
pojedinih proizvoda i usluga iz međugodišnjeg obračuna, zbog čega će se ona
kretati na nižem nivou od trenutnog. U suprotnom smeru delovaće postepen rast
svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i agregatne tražnje u Srbiji.

Prema
važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene
javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za
navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2017. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati
(„Sl. glasnik RS”, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa
zatezne kamate se utvrđuje na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope
Narodne banke Srbije, uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na
osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,00%, zatezna kamata je
utvrđena u visini od 12,0%
(4,0 +
8,0). Kretanje zatezne kamate u 2017. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2017. godini (za dug u
dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na
dinare •

od 1. 1. 2017.

12,00%

 

2.
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016),
kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se
referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope
Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010),
eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne
kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene
referentne kamatne stope od 4,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u
2017. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne
prihode i eskontne stope u 2017. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna
stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc.
poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na
kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 7. septembra 2017. godine.

 

 

 

<<