Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici od 8. 12. 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0 odsto.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija ostati niska i stabilna i da će se od početka naredne godine kretati u granicama cilja (3,0% ± 1,5 procentnih poena). Inflacija će se u granicama cilja naći zahvaljujući efektima prethodnog ublažavanja monetarne politike, rastu domaće tražnje, kao i postepenom oporavku svetske cene nafte i inflacije u međunarodnom okruženju, pre svega u zoni evra, koja je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner. S druge strane, relativno niski troškovi u proizvodnji hrane još neko vreme će delovati dezinflatorno.

Na oprezno vođenje monetarne politike upućuje i dalje prisutna neizvesnost na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu. Kada je reč o međunarodnom finansijskom tržištu, neizvesnost se odnosi na dinamiku normalizacije monetarne politike FED-a i trajanje programa kvantitativnih olakšica Evropske centralne banke, kao i njihov uticaj na globalne tokove kapitala. Ipak, Izvršni odbor je istakao da uspešno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i smanjenje spoljne neravnoteže doprinose boljim makroekonomskim izgledima naše privrede i povećavaju njenu otpornost na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS”, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,00%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,0% (4,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 02. 2016.

12,50%

od 12. 02. 2016. do 7. 07. 2016.

12,25%

od 8. 07. 2016. i dalje

12,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14. 10. 2015. do 10. 02. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11. 02. 2016. do 6. 07. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

od 7. 07. 2016. i dalje

4,00%

14,00%

4,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. januara 2017. godine.