800×600

<<

Izvršni odbor Narodne banke
Srbije odlučio je na sednici od 8. 2. 2018. godine da referentnu kamatnu stopu
zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni
odbor je imao u vidu i novu februarsku projekciju inflacije i njenih faktora,
kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija je u decembru
iznosila ciljanih 3,0% međugodišnje, što je i njena prosečna vrednost za 2017.
godinu. I prema februarskoj centralnoj projekciji međugodišnja inflacija će do
kraja perioda projekcije, tj. u naredne dve godine nastaviti da se kreće u
granicama cilja.

Izvršni odbor je istakao da
opreznost u vođenju monetarne politike i dalje proističe iz kretanja na
međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Svetske cene primarnih proizvoda,
pre svega nafte, povećane su prethodnih meseci, tako da je neizvesno njihovo
kretanje u narednom periodu. Takođe, neizvesnost na međunarodnom finansijskom
tržištu i dalje je prisutna po osnovu divergentnosti monetarnih politika vodećih
centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na
globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i prema Srbiji.
Međutim, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne
negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući jačanju domaćih
makroekonomskih fundamenata i povoljnijim izgledima za naredni period.

Prema važećim propisima,
visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene kamatne stope na
bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

1.
Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS” broj 119/2012),
na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na
godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane
za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog
iznosa referentne kamatne stope od 3,50% zatezna kamata je utvrđena u visini od
11,50% (3,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini dato je u narednoj
tabeli:

Pregled
stopa zatezne kamate u 2018. godini (za dug u dinarima)

<< Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2018. do

11,50%

 

2. Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016), kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna
kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl.
glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke
Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od
3,50% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je u narednoj
tabeli:

Pregled
stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope u 2018.
godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne
prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne
kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

 

Podsećamo i na dva člana Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br.
18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 – dr. zakon) koji takođe
regulišu primenu referentne kamatne stope. Konkretno:

1) Prema članu 269, „ako iznos carinskog duga nije plaćen u
propisanom roku, carinski organ obračunava kamatu na iznos duga počev od dana
dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi bold;“>Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10
procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.”

2) Prema članu 301, „na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće
se i zatezna kamata. Carinski organ obračunava kamatu na iznos kazne počev od
dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi
bold;“>Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10
procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.”