800×600

<<

Izvršni
odbor Narodne banke Srbije odlučio je
na
sednici od 9. 11.
2017. godine da referentnu kamatnu
stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je
imao u vidu novu, novembarsku projekciju inflacije i kretanje njenih ključnih
faktora, očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike, kao i bolje
ekonomske performanse tokom trećeg tromesečja i izglede za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni
pritisci i dalje niski, na šta ukazuju usporavanje ukupne i bazne inflacije
poslednjih meseci, kao i usidrena inflaciona očekivanja finansijskog sektora i
privrede u granicama cilja Narodne banke Srbije. Efekti suše na cene hrane bili
su manji od očekivanih, a na smanjenje inflacije deluju i niže uvozne cene. Pored
toga, fiskalna kretanja su od početka godine znatno povoljnija od očekivanih, a
premija rizika je pala na najniži nivo otkada se prati za Srbiju, čemu je,
pored globalnih faktora, doprinelo jačanje domaćih makroekonomskih fundamenata.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i
u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja, 3,0 ± 1,5%, i da će
u prvoj polovini 2018. biti na nižem nivou od trenutnog zbog efekta visoke baze
kod cena naftnih derivata i drugih proizvoda koji su jednokratno poskupeli
početkom ove godine. U suprotnom smeru delovaće očekivani rast cena primarnih
poljoprivrednih proizvoda i agregatne tražnje.

Prema
važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene
javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci
za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2017. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati
(„Sl. glasnik RS”, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa
zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope
Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na
osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,50%,
zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,50% (3,5 + 8,0). Kretanje zatezne
kamate u 2017. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2017. godini (za dug u
dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na
dinare •

od 1. 1. 2017. do 7. 9.
2017.

12,00%

od 8. 9. 2017. do 9.
10.
2017.

11,75%

od 10. 10.
2017.

11,50%

 

2.
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002…
108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako
što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih
poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope
Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010),
eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne
kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene
referentne kamatne stope od 3,50%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2017.
godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne
prihode i eskontne stope u 2017. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna
stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc.
poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2017. do 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

od 7. 9. 2017. do 8.
10.
2017.

3,75%

13,75%

3,75%

od 9. 10.
2017.

3,50%

13,50%

3,50%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se
odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 7. decembra 2017. godine.