Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10.09.2015. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 10.09.2015. godine iznosi 5,0 odsto.

Razmatrajući aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja i projekcije, Izvršni odbor je konstatovao da su inflatorni pritisci i dalje niski, a inflaciona očekivanja usidrena u granicama cilja Narodne banke Srbije. Niskim inflatornim pritiscima doprinose pre svega niske cene primarnih proizvoda na svetskom tržištu, niska inflacija u međunarodnom okruženju, relativna stabilnost deviznog kursa i efekti fiskalne konsolidacije. Iako se sa avgustovskim povećanjem cene električne energije međugodišnji rast regulisanih cena vratio u pozitivnu zonu, doprinos regulisanih cena inflaciji bi ove godine trebalo da bude manji od uobičajenog. Uz dosadašnju relaksaciju monetarne politike i postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, inflacija u narednom periodu bi se održavala oko donje granice cilja od 2,5% uz mogućnost ulaska u te granice krajem ove ili početkom naredne godine, a njeno približavanje cilju od 4% očekuje se od sredine 2016.

Izvršni odbor je ocenio da povećanju otpornosti domaće ekonomije na prisutne rizike iz međunarodnog okruženja posebno doprinose fiskalna konsolidacija, povoljniji izgledi ekonomskog rasta od ranije očekivanih, smanjenje spoljne neravnoteže i očekivana druga pozitivna ocena aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Odlukom o daljoj relaksaciji monetarne politike, ne samo smanjenjem referentne kamatne stope, već i stope obavezne rezerve, a s obzirom na niske inflatorne pritiske, monetarna politika doprinosi započetom ekonomskom oporavku. Izvršni odbor je imao u vidu i da je Evropska centralna banka korigovala naniže projekciju ekonomskog rasta zone evra, kao i da postoji mogućnost da program kvantitativnog popuštanja bude produžen. U uslovima kada je sve izvesnije da će FED započeti povećanje referentne kamatne stope, program kvantitativnog popuštanja ECB-a povoljno utiče na likvidnost na međunarodnom finansijskom tržištu i umanjuje rizike u pogledu kretanja kapitala prema zemljama u usponu.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i novog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 13,0% (5,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata
• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11. 6. 2015.

14,50%

od 12. 6. 2015. do 13. 8. 2015.

14,00%

od 14. 8. 2015. do 10. 9. 2015.

13,50%

od 11. 9. 2015.

13,00%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nove referentne kamatne stope od 5,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa
– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
(kol. 2 + 10 proc. poena)
– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)
– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2015. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015. do 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

od 13. 8. 2015. do 9.9.2015.

5,50%

15,50%

5,50%

od 10. 9. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 15. oktobra 2015. godine.