Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 7. 7. 2016.  godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od 7. jula 2016. godine iznosi 4 odsto.

Istovremeno, Izvršni odbor je na današnjoj sednici usvojio i izmenu Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, kojom je koridor kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu dalje smanjen sa ±1,75 odsto na ±1,50 odsto. Ta mera, po oceni Izvršnog odbora, doprineće daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu, postepenom smanjenju raspona između prosečne repo stope ostvarene na repo aukcijama i referentne kamatne stope, kao i jačanju transmisije kroz kanal kamatnih stopa.

Donoseći odluku o daljem smanjenju referentne kamatne stope, Izvršni odbor je ocenio da će se niski inflatorni pritisci zadržati i u narednom periodu, pre svega po osnovu većine domaćih faktora. Na niske inflatorne pritiske ukazuju i dodatno snižena inflaciona očekivanja tržišnih učesnika. Sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi se nastavlja. Smanjena je spoljna neravnoteža, a njeno dalje smanjenje očekuje se i u narednom periodu. Bolje makroekonomske performanse naše ekonomije i njene izglede za naredni period potvrdio je u junu i Međunarodni monetarni fond, a agencija Fitch Ratings je 17. juna povećala kreditni rejting Srbije.

Izvršni odbor je ocenio i da rast neizvesnosti u međunarodnom okruženju nalaže opreznost monetarne politike. Ona se pre svega odnosi na efekte koje će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije imati na međunarodna finansijska i robna tržišta, a time i na zemlje u usponu, pa i Srbiju. Pored boljih makroekonomskih performansi naše ekonomije, spoljni rizici mogli bi biti umanjeni mogućim dodatnim ekspanzivnim merama monetarne politike Evropske centralne banke i Banke Engleske, kao i sporijim zaoštravanjem monetarne politike FED-a od prethodno očekivanog.

Izvršni odbor je konstatovao da, u postojećim okolnostima, smanjenje referentne kamatne stope na 4 odsto obezbeđuje vraćanje inflacije u granice cilja sledeće godine.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

 

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i novog iznosa referentne kamatne stope od 4,00%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,00% (4,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

 

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 2. 2016.

12,50%

od 12. 2. 2016. do 7. 7. 2016.

12,25%

od 8. 7. 2016.

12,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nove referentne kamatne stope od 4,00%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14. 10. 2015. do 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11. 2. 2016. do 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

od 7. 7. 2016.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. avgusta 2016. godine.