Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 13. 11. 2014. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena i ona sada iznosi 8 odsto.

Pri donošenju odluke o smanjenju referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja inflacija od marta ove godine kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, što će se nastaviti i u narednom periodu budući da će većina faktora i dalje delovati dezinflatorno.

Takvom kretanju inflacije doprineli su faktori s privremenim uticajem, pre svega neočekivano nizak rast regulisanih cena i primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu. Faktori s trajnim uticajem, poput agregatne tražnje, u narednom periodu imaće dodatno pojačano dezinflatorno dejstvo po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, ocenio je Izvršni odbor.

Izvršni odbor očekuje da će započeto sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi umanjiti negativan uticaj spoljnih faktora koji proističe iz neizvesnosti u pogledu monetarne politike vodećih svetskih ekonomija. Očekivano sklapanje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom  predstavljaće dodatnu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2014. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i smanjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 16,0% (8,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u toku 2014. dato je u narednoj tabeli:

 Pregled stopa zatezne kamate u 2014. godini (za dug u dinarima)

 

Period važenja stope

Zatezna kamata (godišnja stopa)

od 1. 1. 2014. do 8. 5. 2014.

17,50%

od 9. 5. 2014. do 12. 6. 2014.

17,00%

od 13. 6. 2014. do 13. 11. 2014.

16,50%

od 14. 11. 2014.

16,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

– Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i postojećeg, novog iznosa referentne kamatne stope od 8,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa dato je u narednoj tabeli:

 Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa
– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)
– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2014. do 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

od 8. 5. 2014. do 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

od 12. 6. 2014. do 12. 11. 2014.

8,50%

18,50%

8,50%

od 13. 11. 2014.

8,00%

18,00%

8,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. decembra 2014. godine.