Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici od 9. 4. 2015. godine, nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period, odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 9. 4. 2015. godine iznosi 7,0 odsto.

Odluku da nastavi ublažavanje monetarne politike Izvršni odbor je doneo pre svega imajući u vidu da su, pored niske inflacije, dodatno snižena i inflaciona očekivanja, koja su više od godinu dana u granicama cilja, kao i da su i dalje prisutni dezinflatorni pritisci po osnovu niske agregatne tražnje. Pored toga, inflacija u međunarodnom okruženju je izuzetno niska, čak i negativna u mnogim zemljama. Aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, po oceni Izvršnog odbora, potvrda je usmerenosti nosilaca ekonomske politike ka obezbeđenju dugoročno održivog oporavka domaće ekonomije. Globalna likvidnost se zbog kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke povećava, što, uz dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, utiče na povećano interesovanje investitora za ulaganja u Srbiju.

Izvršni odbor je konstatovao da je rast potrošačkih cena od početka godine uslovljen jednokratnim faktorima, pre svega poskupljenjem voća i povrća, i da ne ukazuje na rast inflatornih pritisaka, što potvrđuje i niska bazna inflacija. Povratak inflacije u granice cilja očekuje se u drugoj polovini godine, čemu će doprineti do sada preduzete mere monetarne politike i iscrpljivanje efekta faktora s privremenim dezinflatornim uticajem, pre svega niskog rasta regulisanih cena i niskih cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 15,0% (7,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015.

15,00%


2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

 

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene referentne kamatne stope od 7,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:


Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od1. 1. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8.3.2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. maja 2015. godine.