Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11. 5. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona sada iznosi 6,5 odsto.

Odluku da smanji referentnu kamatnu stopu Izvršni odbor je doneo imajući u vidu kretanje inflacije ispod donje granice cilja, kao i dalje niske inflatorne pritiske. Takva kretanja rezultat su niske agregatne tražnje i izostanka većih troškovnih pritisaka, čemu doprinosi izuzetno niska inflacija u međunarodnom okruženju, niske cene primarnih proizvoda, ali i nizak rast regulisanih cena. Inflaciona očekivanja koja su stabilizovana u granicama cilja duže od godinu dana dodatno su snižena u poslednjih nekoliko meseci.

Izvršni odbor je konstatovao da su i kretanja u međunarodnom okruženju povoljnija i da se povećava globalna likvidnost usled kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, ali i odloženog povećanja referentne kamatne stope FED-a. Uz povoljnije cene sirovina i energenata, to doprinosi izvesnijem ekonomskom oporavku naših glavnih spoljnotrgovinskih partnera i smanjuje rizike koji mogu doći iz međunarodnog okruženja.

Po oceni Izvršnog odbora, pozitivni efekti mera fiskalne konsolidacije, uz aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, potvrđuju usmerenost nosilaca ekonomske politike ka jačanju javnih finansija i obezbeđenju održivog oporavka domaće ekonomije. Istovremeno, time se stvara povoljnija percepcija investitora i povećava njihovo interesovanje za ulaganja u Srbiju.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 14,5% (6,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015.

14,50%


 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene referentne kamatne stope od 6,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. juna 2015. godine.