Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11. 2. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od 11. 2. 2016. godine iznosi 4,25 odsto.

Istovremeno, Izvršni odbor je na istoj sednici usvojio i izmenu Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Srbije, kojom je smanjen koridor kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu sa ± 2,0 odsto na ± 1,75 odsto. Ta mera, po oceni Izvršnog odbora, doprineće daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu, postepenom smanjenju raspona između izvršne i repo stope i jačanju transmisije kroz kanal kamatnih stopa.

Odluka Izvršnog odbora da smanji referentnu kamatnu stopu opredeljena je očekivanim niskim inflatornim pritiscima po osnovu većine domaćih faktora, ali i nižim troškovnim pritiscima i pritiscima na strani tražnje iz međunarodnog okruženja. Sve izvesnije usporavanje rasta pojedinih zemalja u usponu, pre svega Kine, moglo bi imati negativne efekte na globalnu tražnju i privredni rast, posebno na brzinu oporavka zone evra, našeg najznačajnijeg trgovinskog partnera. Na smanjenje inflatornih pritisaka deluje i dalji pad svetske cene nafte i drugih primarnih proizvoda i njihov niži očekivani rast u narednom periodu. U takvim okolnostima moguće je i da će se normalizacija monetarne politike FED-a odvijati sporijom dinamikom nego što se prethodno očekivalo. Pored toga, monetarna politika Evropske centralne banke dodatno je ublažena u decembru, a najavljena je i mogućnost uvođenja novih ekspanzivnih mera u martu.

Izvršni odbor je ocenio da će do umerenog rasta međugodišnje inflacije doći od sredine godine i da bi ona krajem ove ili početkom naredne godine trebalo da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja.

Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati kretanja u međunarodnom okruženju i da, kao i do sada, koristi sve raspoložive mere kako bi inflacija ostala niska i stabilna, što je, uz očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i relativno stabilan devizni kurs, uslov za ubrzan, ali održiv privredni rast. Ublažavanju eventualnih eksternih šokova bitno doprinose i postignuti rezultati u oblasti fiskalne konsolidacije i održivosti javnih finansija, unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta i smanjenja spoljne neravnoteže.

Narodna banka Srbije očekuje da će nastavak ublažavanja monetarne politike biti praćen daljim padom kamatnih stopa na kredite i nastavkom započetog oporavka kreditne aktivnosti, što će doprineti i većim investicijama.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

 

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

 

1. Zatezna kamata

 

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i novog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,25% (4,25 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

 

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 2. 2016

12,50%

od 12. 2. 2016.

12,25%

 

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

 

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nove referentne kamatne stope od 4,25%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14. 10. 2015. do 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11. 2. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 17. marta 2016. godine.