800×600

Izvršni
odbor Narodne banke Srbije odlučio je
na
sednici od 7. 9. 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,75 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je
imao u vidu da je tekuća inflacija niža, kao i da je srednjoročna avgustovska
projekcija inflacije niža u odnosu na majsku projekciju, kako za ovu, tako i za
narednu godinu.

Niska i stabilna bazna inflacija na
nivou od oko 2 odsto međugodišnje, koja se u julu spustila na 1,7 odsto, kao i
inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede unutar granica cilja,
ukazuju na to da su inflatorni pritisci i dalje niski. Takođe, fiskalna kretanja
od početka godine znatno su povoljnija od očekivanih, uz ostvaren suficit na
konsolidovanom nivou od oko 2,1 odsto bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini
godine. Pored toga, i u odnosu na nižu avgustovsku projekciju inflatorni
pritisci su dodatno sniženi po osnovu nižih uvoznih cena izraženih u dinarima i
pada premije rizika zemlje, koja je dostigla najniži nivo otkada se prati za
Srbiju.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i
u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5
procentnih poena. Inflaciju će, pored pomenutih faktora, usporavati i visoka
baza kod cena naftnih derivata, a od početka 2018. i izlazak ovogodišnjih
jednokratnih poskupljenja pojedinih proizvoda i usluga iz međugodišnjeg obračuna.
Zbog toga će se inflacija kretati na nivou nižem od trenutnog. U srednjem roku
će postepen rast svetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i agregatne
tražnje u Srbiji delovati u suprotnom smeru.

Izvršni odbor je ocenio da kretanja na
međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost, što
nalaže opreznost monetarne politike. Neizvesno je kretanje svetskih cena
primarnih proizvoda, a posebno nafte. Na međunarodnom finansijskom tržištu
neizvesnost u najvećoj meri i dalje proističe iz divergentnosti monetarnih
politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može
da utiče na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Ipak, inflacija u
međunarodnom okruženju i dalje je niska, a poslednjih meseci, sa iscrpljivanjem
efekata rasta cena energenata, dodatno se usporava. Takođe, uprkos ekonomskom
oporavku, nema signala da rastu inflatorni pritisci sa strane tražnje i da bi
zaoštravanje monetarne politike vodećih centralnih banaka moglo biti brže od
najavljenog.

Smanjenjem referentne kamatne stope u
uslovima niskih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije pruža dodatnu
podršku kreditnoj aktivnosti i privrednom rastu.

Prema
važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene
javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za
navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2017. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati
(„Sl. glasnik RS”, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa
zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope
Narodne banke Srbije, uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na
osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,75%,
zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,75% (3,7 + 8,0). Kretanje zatezne
kamate u 2017. godini dato je u narednoj tabeli.

Pregled stopa zatezne kamate u 2017. godini (za dug u
dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi u
dinarima •

od 1. 1. 2017. do 7. 9.
2017.

12,00%

od 8. 9. 2017.

11,75%

 

2.
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016),
kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se
referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope
Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna
stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne
stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene
referentne kamatne stope od 3,75%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2017. godini
dato je u narednoj tabeli.

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne
prihode i eskontne stope u 2017. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna
stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc.
poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2017. do 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

od 7. 9. 2017.

3,75%

13,75%

3,75%

 

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se
odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 9. oktobra 2017. godine.

<<