800×600

<<

Izvršni odbor
Narodne banke Srbije je
na sednici od 9. 10. 2017. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,50
odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je
imao u vidu pre svega srednjoročnu projekciju inflacije i kretanje njenih ključnih
faktora.

Međugodišnja inflacija se od početka
godine kreće u granicama cilja i u avgustu je smanjena na 2,5%. Nastavljeno je
smanjenje bazne inflacije na 1,5% međugodišnje, kao i inflacionih očekivanja, kako za jednu tako i za
dve godine unapred, što ukazuje na to da su inflatorni pritisci i dalje niski.
Takođe, negativni efekti suše na cene hrane bili su manji od očekivanih. U
odnosu na avgustovsku projekciju, u pravcu niže inflacije deluju i niže uvozne
cene izražene u dinarima i pad premije rizika zemlje na najniži nivo otkad se
prati za Srbiju. Dodatno, fiskalna kretanja su povoljnija od očekivanih, što
potvrđuje ostvaren suficit u osam meseci na konsolidovanom nivou od oko 2%
bruto domaćeg proizvoda.

I za naredni period Izvršni odbor
očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5
procentnih poena. Pored pomenutih faktora, inflaciju će usporavati i visoka
baza kod cena naftnih derivata, a početkom 2018. i izlazak ovogodišnjih
jednokratnih poskupljenja pojedinih proizvoda i usluga iz međugodišnjeg obračuna.
U srednjem roku će postepen rast svetskih cena primarnih poljoprivrednih
proizvoda i agregatne tražnje u Srbiji delovati u suprotnom smeru.

Izvršni odbor je ocenio da kretanja na
međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno
je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, o čemu svedoči i volatilnost cena
nafte tokom septembra. Na međunarodnom finansijskom tržištu neizvesnost u
najvećoj meri i dalje proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih
centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na
tokove kapitala prema zemljama u usponu. Međutim, uprkos globalnom ekonomskom
oporavku, za sada nema signala da rastu inflatorni pritisci na strani tražnje i
da bi zaoštravanje monetarne politike vodećih centralnih banaka moglo biti brže
od najavljenog. Takođe, Izvršni odbor ističe da je, zahvaljujući povoljnim
makroekonomskim izgledima za naredni period, Srbija danas otpornija na
potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja.

Dodatnim smanjenjem referentne kamatne
stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije pruža
dodatnu podršku kreditnoj aktivnosti i privrednom rastu.

Prema
važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene
javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za
navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2017. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati
(„Sl. glasnik RS”, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa
zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope
Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na
osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,50%,
zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,50% (3,5 + 8,0). Kretanje zatezne
kamate u 2017. godini dato je u narednoj tabeli.

Pregled stopa zatezne kamate u 2017. godini (za dug u
dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na
dinare •

od 1. 1. 2017. do 7. 9.
2017.

12,00%

od 8. 9. 2017. do 9.
10.
2017.

11,75%

od 10. 10.
2017.

11,50%

 

2.
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002…
108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako
što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih
poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope
Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010),
eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne
kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene
referentne kamatne stope od 3,50%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2017. godini
dato je u narednoj tabeli.

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne
prihode i eskontne stope u 2017. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna
stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc.
poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS
(100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2017. do 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

od 7. 9. 2017. do 8.
10.
2017.

3,75%

13,75%

3,75%

od 9. 10.
2017.

3,50%

13,50%

3,50%

 

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na
kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 9. novembra
2017. godine.