Izvršni
odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 3. 2018. godine da referentnu
kamatnu stopu smanji na nivo od 3,25 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega
imao u vidu projekciju inflacije i njenih faktora u narednom periodu.

U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije,
inflacija je u februaru smanjena na 1,5% međugodišnje, pre svega zbog visoke baze
kod proizvoda koji su jednokratno poskupeli početkom prošle godine. Da su
inflatorni pritisci niski, potvrđuje i bazna inflacija u februaru od 1,3%
međugodišnje. Prema februarskoj centralnoj projekciji, usporavanje inflacije po
osnovu baznog efekta očekujemo i u narednim mesecima, a zatim njeno postepeno
približavanje centralnoj vrednosti cilja u toku naredne godine, čemu će doprineti
i rast domaće tražnje. Na to da su inflatorni pritisci ostali niski ukazuju i
usidrena inflaciona očekivanja – finansijski sektor i privreda očekuju da će
inflacija i za jednu, kao i za dve godine biti na centralnoj vrednosti cilja
(3,0%). Smanjenjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih
pritisaka Narodna banka Srbije dodatno će podržati kreditnu aktivnost i
privredni rast.

Izvršni odbor je istakao da opreznost u vođenju
monetarne politike i dalje proističe iz dešavanja u međunarodnom okruženju, a
prvenstveno iz dešavanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kretanja svetskih
cena primarnih proizvoda. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu i
dalje je prisutna po osnovu monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a
i Evropske centralne banke, kao i odnosa njihovih valuta. Iako je kretanje
svetskih cena primarnih proizvoda i dalje volatilno, u narednom periodu ne
očekuje se njihov znatniji rast. Izvršni odbor ističe i da je otpornost naše
privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana
zahvaljujući jačanju domaćih makroekonomskih fundamenata i povoljnijim izgledima
za naredni period.

Prema
važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode
i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene
kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl.
glasnik RS”, broj 119/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne
kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne
banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove
odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,25% zatezna kamata je
utvrđena u visini od 11,25% (3,25 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini
dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2018. godini (za
dug u dinarima)

Period
primene

Zatezna
kamata

• na dug
koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2018. do 14. 3. 2018.

11,50%

od 15. 3. 2018.

11,25%

 

2.
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016),
kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se
referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne
banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna
stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne
stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene referentne
kamatne stope od 3,25% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je
u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za
javne prihode i eskontne stope u 2018. godini

Primenjuje
se za period

Referentna
kamatna stopa

– na
godišnjem nivou –

Kamata za
neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 +
10 proc. poena)

– na
godišnjem nivou –

Eskontna
stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na
godišnjem nivou –

od 1. 1. 2018. do 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

od 14. 3. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će
se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. aprila 2018.
godine.