Izvršni odbor NBS je na sednici od 09.05.2019. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 3,00%, pa shodno tome se i dalje primenjuju:

  • stopa zatezne kamate od 13.04.2018. u visini od 11,00%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode od 12.04.2018. u visini od 13,00%

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu.

Inflacija se kreće u skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora – niska je i stabilna šestu godinu zaredom i u martu je iznosila 2,8% međugodišnje. Privremeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja u martu, prema oceni Izvršnog odbora, opredelila je, pre svega, niska baza kod cena povrća i njihov rast iznad sezonski uobičajenog za ovaj period godine. Bazna inflacija je bila nepromenjena u odnosu na prethodni mesec i u martu je iznosila 1,3% međugodišnje. Na niske inflatorne pritiske ukazuju i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja su usidrena oko cilja od 3,0% i za godinu i za dve godine unapred. Izvršni odbor i u narednom periodu očekuje stabilno kretanje inflacije u granicama cilja (3,0 ± 1,5%).

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog još uvek prisutne neizvesnosti u međunarodnom okruženju. Usporavanje svetskog privrednog rasta i inflacije u međunarodnom okruženju utiče na proces normalizacije monetarnih politika vodećih centralnih banaka, Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, koji će, prema sadašnjim najavama, biti sporiji od očekivanog. Međutim, i dalje je neizvesno u kojoj meri će se normalizacija razlikovati od očekivanja tržišta, što bi moglo uticati na nestabilnost globalnih tokova kapitala. Nakon što je krajem prošle godine smanjena, svetska cena nafte od početka ove godine raste, a njeno kretanje u narednom periodu i dalje je neizvesno zbog brojnih faktora – i na strani ponude, i na strani tražnje. Iako su trgovinske tenzije između vodećih svetskih ekonomija popustile, protekcionizam u međunarodnoj trgovini i dalje je prisutan, kao i geopolitičke tenzije, što kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje čini neizvesnim.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Kao i u prethodne dve godine, javne finansije su i početkom ove godine u suficitu, a deficit tekućeg računa platnog bilansa u najvećoj meri pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija. Izvršni odbor očekuje da će privredni rast u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, uticati na postepeno smanjenje spoljne neravnoteže u srednjem roku.

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 15. maja. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. juna.

Izvor: sajt Narodne banke Srbije
Naslov Redakcija