Na današnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu.

Inflacija se kreće u skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora – niska je i stabilna šestu godinu zaredom i u februaru je iznosila 2,4% međugodišnje. Slično se kreće i bazna inflacija, koja je u februaru iznosila 1,3% međugodišnje. Izvršni odbor i u narednom periodu očekuje stabilno kretanje inflacije u granicama cilja (3,0 ± 1,5%), a takva su i srednjoročna očekivanja finansijskog sektora i privrede.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog kretanja u međunarodnom okruženju. Usporavanje globalnog privrednog rasta i inflacije utiče na normalizaciju monetarnih politika vodećih centralnih banaka, Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, koja će biti sporija od očekivane. Međutim, i dalje je neizvesno u kojoj meri će se normalizacija razlikovati od očekivanja tržišta, što bi moglo uticati na nestabilnost globalnih tokova kapitala. Nakon što je krajem prošle godine smanjena, svetska cena nafte od početka ove godine raste, a njeno kretanje u narednom periodu i dalje je neizvesno zbog brojnih faktora – i na strani ponude i na strani tražnje. Iako su u prethodnom periodu popustile trgovinske tenzije između vodećih svetskih ekonomija, protekcionizam u međunarodnoj trgovini i dalje je prisutan, kao i geopolitičke tenzije, što kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje čini neizvesnim.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Kao i u prethodne dve godine, javne finansije su i početkom ove godine u suficitu, a deficit tekućeg računa platnog bilansa duže od četiri godine više je nego u punoj meri pokriven neto prilivom stranih direktnih investicija. Izvršni odbor očekuje da će privredni rast u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, uticati na postepeno smanjenje spoljne neravnoteže u srednjem roku.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. maja.

Izvor: sajt NBS
Naslov: Redakcija