Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS”, br. 88/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.